sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Գրանցվել դասընթացին
Անձնական
Նշել այն անձի (անձանց) տվյալները, ով մասնակցելու է դասընթացին
Սխալ էլ.փոստ
Ավելացնել անձ
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 10 318888 (8149, 8165) հեռախոսահամարով կամ դիմել ցանկացած մասնաճյուղի խորհրդատուի: