search
close
singin icon
close

Հարկային արտոնություններ ինքնազբաղված անձանց համար

Հունվարի 14, 2021
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
5

Ի՞նչ հարկային արտոնություն է տրվում ինքնազբաղված անձին 


1. Եթե ինքնազբաղված անձը ստացել է հարկերից ազատման արտոնագիր, ապա այդ գործունեության տեսակների մասով ազատվում է պետական բյուջե վճարվող հարկերից (եկամտային հարկ, ավելացված արժեքի հարկ և այլն):


Անձը չի ազատվում անշարժ գույքի հարկից, փոխադրամիջոցների գույքահարկից, հողի հարկից, ինչպես նաև ներմուծվող ապրանքների համար գանձվող ավելացված արժեքի հարկից ու մաքսատուրքերից։


Այն մասով, որով անձը ստացել է հարկերից ազատման արտոնություն, նա չի հանդիսանում հարկային գործակալ, հետևապես ազատված է հարկային հաշիվներ դուրս գրելու և հարկային մարմնին հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորություններից, սակայն, այնուամենայնիվ, կարող է դուրս գրել հաշվարկային փաստաթղթեր:


2. Ո՞վ է ինքնազբաղված անձը


Ինքնազբաղված անձ կարող է ճանաչվել ֆիզիկական անձ ու անհատ ձեռնարկատերերհանդիսացող անձը (ՀՀ քաղաքացի, օտարերկրացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ)՝ պայմանով, որ․

 • բացառապես իրականացնում է օրենքով նախատեսված գործունեության տեսակներից որևէ մեկը (տես՝ ստորև).
 • այն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում.
 • այն իրականացնում է ինքնուրույնաբար (առանց աշխատող կամ ծառայություն մատուցող ներգրավելու).
 • այն իրականացնում է մեկ մշտական վայրի միջոցով, բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք իրենց բնույթով պայմանավորված չեն մշտական վայրով (օրինակ՝ հաճախորդների տներում ծառայությունների մատուցում).
 • նրա հասույթը (չհաշված գործատուից ստացած աշխատավարձը) նախորդ օրացուցային տարում չի գերազանցում 9 միլիոն դրամը.
 • նա չի հանդիսանում համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմ։

3. Գործունեության ո՞ր տեսակների համար է սահմանված հարկային արտոնություն


Արտոնությունը տարածվում է բնակչության պատվերով կատարվող գործունեության հետևյալ տեսակների վրա՝

 • կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի պարագաների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում,
 • հագուստի, գլխարկների, գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների, ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն ու նորոգում,
 • փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում,
 • համակարգչային ու կենցաղային տեխնիկայի նորոգում, ծրագրային սպասարկում,
 • հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն, անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում,
 • տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների, այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն, թիթեղագործական գործունեություն,
 • ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում, երաժշտական գործիքների նորոգում,
 • մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում,
 • նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման այլ դասընթացներ, լեզուների ուսուցման, բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ,
 • պարերի, երգեցողության դասավանդում,
 • կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն, կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն,
 • ստեղծագործական գործունեություն, խնջույքավարների գործունեություն
 • կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում,
 • դարբնոցային գործունեություն,
 • զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում:

4. Ինչպե՞ս ստանալ հարկային արտոնությունը


Արտոնություն ստանալու համար հաշվառման վայրի հարկային մարմին պետք է ներկայացնել՝

 • դիմում(ձևը կա հարկային մարմիններում).
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ կացության քարտ կամ փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ) ու դրա պատճենը,
 • անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ նաև գրանցման վկայականն ու դրա պատճենը։


Հարկերից ազատման արտոնագիրը տրամադրվում է դիմումի օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։


5. Ի՞նչ է պետք հիշել դիմումը լրացնելիս


Դիմումը լրացնելիս պետք է ճիշտ նշել՝

 • գործունեությունն իրականացնելու կոնկրետ ժամանակահատվածը։ Արտոնությունը սկսում է գործել դիմումի ներկայացման ամսվանից մինչև դիմումում նշված ժամանակահատվածի ավարտը:
 • գործունեության այն տեսակը կամ տեսակները, որն (որոնք) անձն իրականացնում է կամ պատրաստվում է իրականացնել։ Դիմումում չնշված գործունեության մասով արտոնությունը չի գործի։
 • գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն), բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք իրենց բնույթով պայմանավորված չունեն իրականացման մշտական վայր:


Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95

Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։