sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Բիզնես-ներդրողների տեսակներ
(3)
3.0

Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ միջոցները բիզնես գործունեություն սկսելու համար` անհրաժեշտ է ունենալ նաև բիզնես պլան և այնպիսի բիզնես առաջարկ(ներ), որոնք կհետաքրքրեն ներդրողներին: Բիզնես ներդրողների չորս հիմնական տեսակներն են՝

Անհատական ներդրողներ

Ձեր ընկերները կամ ընտանիքի անդամները կարող են հանդես գալ որպես ներդրողներ: Մասնավոր վարկերը ավելի ճկուն են, չունեն վարկի սպասարկման վճարներ այլ միջնորդավճարներ և հաճախ ավելի մատչելի են այլ աղբյուրների համեմատ: Այս դեպքում երկու կողմերի պաշտպանված լինելու համար կնքվում է համաձայնագիր, որն իր մեջ ներառում է վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը, վերադարձի տոկոսը և այլ պայմաններ: Թերությունն այն է, որ այս ռեսուրսները սովորաբար սահմանափակ են գումարի և ժամկետների առումով:

Գործընկեր վարկատուներ

Գործընկեր վարկատուները անհատ վարկատուներ են, որոնք ինտերնետային հարթակի միջոցով գումար են տրամադրում անհատ վարկառուներին՝ որոշակի սպասարկման վճարի գանձման դիմաց: Նմանատիպ ֆինանսավորման աղբյուրները հիմնականում չեն պահանջում ապահովվածություն, և ներդրողները իրենք են որոշում՝ ինչ ծրագրեր ֆինանսավորել:

«Հրեշտակ ներդրողներ»

«Հրեշտակ ներդրողը» սովորաբար հարուստ անհատ է, ով ներդնում է իր ֆինանսական միջոցները սկսնակ (start-up) կազմակերպություններում՝ կազմակերպության սեփական կապիտալում մասնաբաժին ունենալու դիմաց:

«Խիզախ կապիտալիստներ»

Խիզախ կապիտալիստները կազմակերպություններ են, որոնց բնորոշ է զգալի շահույթ ունեցող նորարարական կազմակերպություններում մեծ գումարների ներդրումներ կատարելը: Նրանք հաճախ պահանջում են որոշակի մասնաբաժին կապիտալում և, ի տարբերություն «Հրեշտակ ներդրող»-ների, ցանկանում են մասնակցել կազմակերպության որոշումների կայացման գործընթացին:

Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ միջոցները բիզնես գործունեություն սկսելու համար` անհրաժեշտ է ունենալ նաև բիզնես պլան և այնպիսի բիզնես առաջարկ(ներ), որոնք կհետաքրքրեն ներդրողներին: Բիզնես ներդրողների չորս հիմնական տեսակներն են՝


Անհատական ներդրողներ


Ձեր ընկերները կամ ընտանիքի անդամները կարող են հանդես գալ որպես ներդրողներ: Մասնավոր վարկերը ավելի ճկուն են, չունեն վարկի սպասարկման վճարներ այլ միջնորդավճարներ և հաճախ ավելի մատչելի են այլ աղբյուրների համեմատ: Այս դեպքում երկու կողմերի պաշտպանված լինելու համար կնքվում է համաձայնագիր, որն իր մեջ ներառում է վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը, վերադարձի տոկոսը և այլ պայմաններ: Թերությունն այն է, որ այս ռեսուրսները սովորաբար սահմանափակ են գումարի և ժամկետների առումով:


Գործընկեր վարկատուներ


Գործընկեր վարկատուները անհատ վարկատուներ են, որոնք ինտերնետային հարթակի միջոցով գումար են տրամադրում անհատ վարկառուներին՝ որոշակի սպասարկման վճարի գանձման դիմաց: Նմանատիպ ֆինանսավորման աղբյուրները հիմնականում չեն պահանջում ապահովվածություն, և ներդրողները իրենք են որոշում՝ ինչ ծրագրեր ֆինանսավորել:


«Հրեշտակ ներդրողներ»


«Հրեշտակ ներդրողը» սովորաբար հարուստ անհատ է, ով ներդնում է իր ֆինանսական միջոցները սկսնակ (start-up) կազմակերպություններում՝ կազմակերպության սեփական կապիտալում մասնաբաժին ունենալու դիմաց:


«Խիզախ կապիտալիստներ»


Խիզախ կապիտալիստները կազմակերպություններ են, որոնց բնորոշ է զգալի շահույթ ունեցող նորարարական կազմակերպություններում մեծ գումարների ներդրումներ կատարելը: Նրանք հաճախ պահանջում են որոշակի մասնաբաժին կապիտալում և, ի տարբերություն «Հրեշտակ ներդրող»-ների, ցանկանում են մասնակցել կազմակերպության որոշումների կայացման գործընթացին:

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-10-19 06:53:45
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 28, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատան անձնակազմի մոտիվացում և պահպանում
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 29, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հոգատարություն հյուրերի հանդեպ
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 30, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Թվային մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Հոկտեմբեր 19, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Բիզնեսի զարգացումն անկայունության պայմաններում
Դասընթացի մեկնարկ`
Հոկտեմբեր 20, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Ֆինանսական որոշումների կայացում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 23, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Ծախսերի վերահսկողություն
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 24, 2021
Մանուկ Սուքիասյան
Յանկի Փաբ
Սառը գարեջուր տաք խեցգետնի հետ, կամ լատինոամերիկյան պարեր․ նման նախասիրություններ ունեցող մի այցելու եկավ հստակ գաղափարի. քաղաքում բացվեց Յանկի փաբը: