sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Բիզնեսի կառավարման հմտություններ
(24)
18.8

Ինչպե՞ս լինել հաջողակ բիզնեսում:

Այս հարցի պատասխանն ակնկալում է բիզնեսի կառավարման մի շարք արդյունավետ հմտություններ և կարողություններ, որոնց պետք է տիրապետի յուրաքանչյուր ղեկավար:

Բիզնեսի ղեկավարը պետք է կարողանա արդյունավետ կառավարել մարդկանց, գործարկել մի շարք բիզնես ծրագրեր, պետք է ունենա հաղորդակցվելու և բանակցելու կատարյալ ունակություներ, կարողանա իրականացնել արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարություն` վաճառքի ծավալները խթանելու համար և այլն:

Բիզնեսի արդյունավետ կառավարման հմտություններն ու կարողությունները, որոնց պետք է տիրապետի յուրաքանչյուր ղեկավար, ներկայացված են ստորև:

 • Հաղորդակցման ունակություններ

Ունենալ հաղորդակցման հմտություններ նշանակում է կարողանալ ազդել մարդկանց որոշումների վրա բանավոր և ոչ բանավոր հաղորդակցման միջոցով: Հաղորդակցման հմտություններից են՝ լինել համբերատար, հարգալից, վստահ, օգտագործել մարմնի և ժեստերի լեզուն և այլն: Յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է տիրապետի և օգտագործի այս հմտությունները, քանի որ այս ամենը շատ կարևոր է հաղորդակցման մեջ հաջողության հասնելու համար:

 • Վաճառքի և մարքեթինգի հմտություններ

Անկախ նրանից, թե որ ոլորտում է գործում բիզնեսը, կարևոր է արտադրանքը հաճախորդին վաճառել կարողանալը: Վաճառքի և մարքեթինգի հմտությունները շատ կարևոր են, քանի որ դրանք թույլ են տալիս գտնել հաճախորդներ, հետազոտել և բացահայտել նրանց պահանջմունքները, սեգմենտավորել շուկան և արդյունավետ կառավարել հաճախորդների սպասարկման գործընթացը:

 • Բանակցային հմտություններ

Յուրաքանչյուր լավ ղեկավար պետք է բանակցի տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ, ինչպես օրինակ՝ հաճախորդներ, մատակարարներ, մրցակիցներ, գործընկերներ, աշխատակիցներ, այլ բաժնի ղեկավարներ և այլն: Այսպիսով, լավ բանակցային հմտությունները բիզնեսի հաջող կառավարման հիմնական բանալին է:

 • Առաջնորդության հմտություններ

Յուրաքանչյուր ղեկավար համարվում է առաջնորդ: Առաջնորդության ունակությունների լավ օրինակներ են՝ մոտիվացնելու և ներշնչելու կարողությունը, վերլուծական հմտությունները, կոնֆլիկտների կառավարման ունակությունը, ստեղծագործական մտածողությունը, ճկունությունը և ազնվությունը:

 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ

Ժամանակի կառավարման հմտություններ ասելով՝ հասկանում ենք ամենօրյա գործողությունները կազմակերպելն ու պլանավորելը: Մեր զբաղված կյանքում ժամանակի կառավարումը բիզնեսի կառավարման ամենաարդյունավետ հմտություններից մեկն է և բիզնեսում հաջողության հասնելու գրավականն է:

 • Թիմի ստեղծման և կառավարման հմտություններ

Մարդկանց առաջնորդելու և կազմակերպելու ունակությունը շատ կարևոր հմտություն է, որը պարտադիր է յուրաքանչյուր լավ ղեկավարի համար: Արդյունավետ և որակյալ թիմ ստեղծելը յուրաքանչյուր ընկերության և բիզնեսի զարգացման հիմքն է:

 • Նպատակների սահմանման հմտություններ

Յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է կարողանա սահմանել հստակ նպատակներ և փորձել հասնել դրանց: Հաջողությունը երբեք ապահովագրված չէ, բայց նպատակների սահմանումը այն քայլն է, որը ցույց կտա հաջողության հասնելու ճիշտ ուղղությունները, կմոտիվացնի և կօգնի ղեկավարներին ավելի պարզ կերպով հասկանալ, թե ինչ են նրանք ուզում և ուր են ուզում գնալ:

 • Նախագծերի կառավարման հմտություններ

Սովորաբար ղեկավարները պետք է իրագործեն մի շարք բիզնես նախագծեր տարբեր ոլորտներում: Նախագծերի կառավարման հմտությունները դասվում են բիզնեսի կառավարման ամենաարդյունավետ հմտությունների շարքին և ներառում են վերահսկելու, գնահատելու, վերլուծելու, նախագծելու, մշակելու և իրականացնելու ունակությունները: Յուրաքանչյուր ղեկավար, ով ձգտում է հասնել հաջողության, պետք է օգտագործի այս հմտությունները աշխատանքի ընթացում:

 • Ֆինանսական գիտելիքներ

Ֆինանսական գիտելիքների առկայությունը պարտադիր պայման է բիզնեսի կառավարման գործում: Անկախ նրանից բիզնեսը գործում է տեղական, թե միջազգային շուկայում, եթե ղեկավարները ցանկանում են հաջողության հասնել, ապա նրանք պետք է կարողանան հասկանալ և վերլուծել բազմաթիվ ֆինանսական գործակիցներ և կատարել տարաբնույթ ֆինանսական վերլուծություններ:

 • Բիզնեսի իրավունքների իմացություն

Բիզնես իրավունքի իմացությունը ևս կարևոր նախապայման է: Ղեկավարը, մինչ բիզնեսը սկսելը, պետք է ծանոթ լինի որոշ իրավական փաստաթղթերին և օրենքներին: Այդ ամենը կօգնի արդյունավետ կառավարել ողջ բիզնեսը:

Անշուշտ հաշվապահի և փաստաբանի օգնությունը պարտադիր է, սակայն տնօրենները նույնպես պետք է անձամբ ծանոթ լինեն որոշ հիմնական և կարևոր օրենքներին, որոնք վերաբերվում են հարկային պահանջներին, ազգային և միջազգային քաղաքականությանը և այլն:

Թվարկած հմտությունները բիզնեսի կառավարման ամենակարևոր ունակություններն են, և յուրաքանչյուր որոշում կայացնող անձ պետք է տիրապետի այս հմտություններին՝ հաջողության հասնելու նպատակով:

Ինչպե՞ս լինել հաջողակ բիզնեսում:


Այս հարցի պատասխանն ակնկալում է բիզնեսի կառավարման մի շարք արդյունավետ հմտություններ և կարողություններ, որոնց պետք է տիրապետի յուրաքանչյուր ղեկավար:


Բիզնեսի ղեկավարը պետք է կարողանա արդյունավետ կառավարել մարդկանց, գործարկել մի շարք բիզնես ծրագրեր, պետք է ունենա հաղորդակցվելու և բանակցելու կատարյալ ունակություներ, կարողանա իրականացնել արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարություն` վաճառքի ծավալները խթանելու համար և այլն:


Բիզնեսի արդյունավետ կառավարման հմտություններն ու կարողությունները, որոնց պետք է տիրապետի յուրաքանչյուր ղեկավար, ներկայացված են ստորև:


 • Հաղորդակցման ունակություններ

Ունենալ հաղորդակցման հմտություններ նշանակում է կարողանալ ազդել մարդկանց որոշումների վրա բանավոր և ոչ բանավոր հաղորդակցման միջոցով: Հաղորդակցման հմտություններից են՝ լինել համբերատար, հարգալից, վստահ, օգտագործել մարմնի և ժեստերի լեզուն և այլն: Յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է տիրապետի և օգտագործի այս հմտությունները, քանի որ այս ամենը շատ կարևոր է հաղորդակցման մեջ հաջողության հասնելու համար:


 • Վաճառքի և մարքեթինգի հմտություններ

Անկախ նրանից, թե որ ոլորտում է գործում բիզնեսը, կարևոր է արտադրանքը հաճախորդին վաճառել կարողանալը: Վաճառքի և մարքեթինգի հմտությունները շատ կարևոր են, քանի որ դրանք թույլ են տալիս գտնել հաճախորդներ, հետազոտել և բացահայտել նրանց պահանջմունքները, սեգմենտավորել շուկան և արդյունավետ կառավարել հաճախորդների սպասարկման գործընթացը:


 • Բանակցային հմտություններ

Յուրաքանչյուր լավ ղեկավար պետք է բանակցի տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ, ինչպես օրինակ՝ հաճախորդներ, մատակարարներ, մրցակիցներ, գործընկերներ, աշխատակիցներ, այլ բաժնի ղեկավարներ և այլն: Այսպիսով, լավ բանակցային հմտությունները բիզնեսի հաջող կառավարման հիմնական բանալին է:


 • Առաջնորդության հմտություններ

Յուրաքանչյուր ղեկավար համարվում է առաջնորդ: Առաջնորդության ունակությունների լավ օրինակներ են՝ մոտիվացնելու և ներշնչելու կարողությունը, վերլուծական հմտությունները, կոնֆլիկտների կառավարման ունակությունը, ստեղծագործական մտածողությունը, ճկունությունը և ազնվությունը:


 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ

Ժամանակի կառավարման հմտություններ ասելով՝ հասկանում ենք ամենօրյա գործողությունները կազմակերպելն ու պլանավորելը: Մեր զբաղված կյանքում ժամանակի կառավարումը բիզնեսի կառավարման ամենաարդյունավետ հմտություններից մեկն է և բիզնեսում հաջողության հասնելու գրավականն է:


 • Թիմի ստեղծման և կառավարման հմտություններ

Մարդկանց առաջնորդելու և կազմակերպելու ունակությունը շատ կարևոր հմտություն է, որը պարտադիր է յուրաքանչյուր լավ ղեկավարի համար: Արդյունավետ և որակյալ թիմ ստեղծելը յուրաքանչյուր ընկերության և բիզնեսի զարգացման հիմքն է:


 • Նպատակների սահմանման հմտություններ

Յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է կարողանա սահմանել հստակ նպատակներ և փորձել հասնել դրանց: Հաջողությունը երբեք ապահովագրված չէ, բայց նպատակների սահմանումը այն քայլն է, որը ցույց կտա հաջողության հասնելու ճիշտ ուղղությունները, կմոտիվացնի և կօգնի ղեկավարներին ավելի պարզ կերպով հասկանալ, թե ինչ են նրանք ուզում և ուր են ուզում գնալ:


 • Նախագծերի կառավարման հմտություններ

Սովորաբար ղեկավարները պետք է իրագործեն մի շարք բիզնես նախագծեր տարբեր ոլորտներում: Նախագծերի կառավարման հմտությունները դասվում են բիզնեսի կառավարման ամենաարդյունավետ հմտությունների շարքին և ներառում են վերահսկելու, գնահատելու, վերլուծելու, նախագծելու, մշակելու և իրականացնելու ունակությունները: Յուրաքանչյուր ղեկավար, ով ձգտում է հասնել հաջողության, պետք է օգտագործի այս հմտությունները աշխատանքի ընթացում:


 • Ֆինանսական գիտելիքներ

Ֆինանսական գիտելիքների առկայությունը պարտադիր պայման է բիզնեսի կառավարման գործում: Անկախ նրանից բիզնեսը գործում է տեղական, թե միջազգային շուկայում, եթե ղեկավարները ցանկանում են հաջողության հասնել, ապա նրանք պետք է կարողանան հասկանալ և վերլուծել բազմաթիվ ֆինանսական գործակիցներ և կատարել տարաբնույթ ֆինանսական վերլուծություններ:


 • Բիզնեսի իրավունքների իմացություն

Բիզնես իրավունքի իմացությունը ևս կարևոր նախապայման է: Ղեկավարը, մինչ բիզնեսը սկսելը, պետք է ծանոթ լինի որոշ իրավական փաստաթղթերին և օրենքներին: Այդ ամենը կօգնի արդյունավետ կառավարել ողջ բիզնեսը:


Անշուշտ հաշվապահի և փաստաբանի օգնությունը պարտադիր է, սակայն տնօրենները նույնպես պետք է անձամբ ծանոթ լինեն որոշ հիմնական և կարևոր օրենքներին, որոնք վերաբերվում են հարկային պահանջներին, ազգային և միջազգային քաղաքականությանը և այլն:


Թվարկած հմտությունները բիզնեսի կառավարման ամենակարևոր ունակություններն են, և յուրաքանչյուր որոշում կայացնող անձ պետք է տիրապետի այս հմտություններին՝ հաջողության հասնելու նպատակով:

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2018-06-28 14:30:20
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Արևիկ Ղարիբյան
Դեսիգուալ
Չունենալով հագուստի վաճառքի ոլորտում փորձ և փոխարենն ունենալով սեփական բիզնեսն ունենալու և գեղեցիկը մարդկանց ներկայացնելու մեծ ձգտում՝ Արևիկի նախաձեռնությամբ Երևանում բացվեց Դեսիգուալ ապրանքանիշի առաջին խանութը: