sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Բիզնես ռազմավարությունների մշակում և ընտրություն SWOT վերլուծության իրականացման միջոցով
(9)
8.8

Ձեր բիզնեսի SWOT վերլուծության իրականացումը տարվա ճիշտ սկիզբ կարող է լինել, քանի որ այն հնարավորություն կտա Ձեզ պարզել կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորություններն ուսպառնալիքները։

Հիմնվելով այս տեղեկատվության վրա կարող եք մեկ քայլ առաջ շարժվել՝ Ձեր բիզնեսի բարելավմանն ուղղված ռազմավարություն մշակելով։

Ծանոթացե՛ք ռազմավարությունների 4 հիմնական տեսակներին, որոնք ստացվում են բոլոր 4 գործոնները համադրելու դեպքում։

Աճի ռազմավարություն (Growth Strategy) – Այս ռազմավարությունը ընտրելով՝ ընկերությունը պետք է համախմբի իր ուժեղ կողմերը և շուկայի հնարավորությունները: Սա համարվում է ամենադրական և կարճաժամկետ ռազմավարությունը: Ընկերությունը կարող է իրականացնել աճի ռազմավարություն, միայն այն դեպքում երբ համոզված է, որ այլ ոլորտներում չկան մեծ խնդիրներ:

Զարգացման նոր ուղղություն (Re-Orientation Strategy) - Այս ռազմավարությունը ընտրելով՝ ընկերությունը կենտրոնանում է իր թույլ կողմերի վրա, որպեսզի օգտագործի դրանք շուկայում առկա հնարավորությունների համար: Այն համարվում է դրական և երկարաժամկետ ռազմավարության տեսակ է: Այս ռազմավարության կիրառման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է առանձնացնել թույլ կողմերը, այնուհետև փոխել ընկերության զարգացման ուղղությունը:

Դիվերսիֆիկաման ռազմավարություն (Defusing Strategy) - Այս ռազմավարությունը ընտրելով՝ ընկերությունը հիմնվելով իր ուժեղ կողմերի վրա պետք է վերացնի շուկայում առկա սպառնալիքները: Այս ռազմավարությունը ենթադրում է, որ ընկերությունը կարիք չունի օգտվել շուկայի նոր հնարավորություններից, սակայն կարող է պարզապես թուլացնել առկա սպառնալիքները՝ կենտրոնանալով հիմնական ուժեղ կողմերի վրա: Սա համարվում է չեզոք և միջին կամ կարճաժամկետ ռազմավարություն:

Պաշտպանողական ռազմավարություն (Defensive Strategy) – Այս ռազմավարությունը կիրառվում է, երբ ընկերությունը գտնվում է ամենախոցելի դիրքում: Երբ ընկերության սպառնալիքները և թույլ կողմերը հանդես են գալիս միասին, ապա ընկերությունը պետք է գործի շատ արագ և պաշտպանողական: Այս ռազմավարությունը ամենաբացասականն է և կարճաժամկետ, բայց այն հարկավոր է, որպեսզի ընկերությունը կարողանա գոյատևել:

Ստորև ներկայացնում ենք «ABC» խորհրդատվական ընկերության SWOT վերլուծության օրինակը, որտեղ երևում է, թե առկա հնարավորությունների և խոչընդոտների, ներքին և արտաքին խնդիրների դեպքում ինչ ռազմավարություն կարելի է ընտրել:

Ուժեղ կողմերն են.

Ընկերությունը ունի հմուտ անձնակազմ, լավ հեղինակություն, հավատարիմ հաճախորդներ և ընկերությունում տիրում է դրական մթնոլորտ։ Ընկերությունը ոլորտում ունի 20 տարվա փորձ և համագործակցում է միջազգային ընկերությունների հետ, գտնվում է քաղաքի կենտրոնում և հաճախորդների սպասարկման գերազանց ծառայություն է մատուցում։

Թույլ կողմերն են.

Ընկերությունը չունի բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ, ինչպես նաև կան դրամական հոսքերի հետ կապված խնդիրներ։ Անձնակազմի մոտիվացիան թույլ է, բացի այդ ընկերությունը չունի կորպորատիվ ռազմավարություն։ Ընկերության վեբ-կայքի դիզայնը վատն է և ընկերությունը երկար ժամանակ չի իրականացրել շուկայի հետազոտություն։

Արտաքին միջավայրի հետ կապված հնարավորություններն են.

Հայաստանը մաքսային միության անդամ է և արտահանման հարկերը նվազեցվել են, ինչպես նաև երկրում նկատվում է տնտեսական աճ։ Խորհրդատվական շուկան աճի փուլում է, կան նոր տեխնոլոգիաներ և օտարերկյա մասնագետների հետ համագործակցության հնարավորություն։

Իսկ սպառնալիքները հետևյալն են.

Շուկայում ուժող մրցակցություն է տիրում և ի հայտ են գալիս նոր մրցակիցներ։ Երկրի քաղաքական իրավիճակը կայուն չէ և նկատվում է վճարունակության նվազում։

Մշակված ռազմավարությունները հետևյալն են.

«ABC» խորհրդատվական ընկերության օրինակով իրականացրեք SWOT վերլուծություն և ընտրեք Ձեր բիզնեսին համապատասխան ռազմավարություն:

Ձեր բիզնեսի SWOT վերլուծության իրականացումը տարվա ճիշտ սկիզբ կարող է լինել, քանի որ այն հնարավորություն կտա Ձեզ պարզել կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորություններն ուսպառնալիքները։


Հիմնվելով այս տեղեկատվության վրա կարող եք մեկ քայլ առաջ շարժվել՝ Ձեր բիզնեսի բարելավմանն ուղղված ռազմավարություն մշակելով։


Ծանոթացե՛ք ռազմավարությունների 4 հիմնական տեսակներին, որոնք ստացվում են բոլոր 4 գործոնները համադրելու դեպքում։Աճի ռազմավարություն (Growth Strategy) – Այս ռազմավարությունը ընտրելով՝ ընկերությունը պետք է համախմբի իր ուժեղ կողմերը և շուկայի հնարավորությունները: Սա համարվում է ամենադրական և կարճաժամկետ ռազմավարությունը: Ընկերությունը կարող է իրականացնել աճի ռազմավարություն, միայն այն դեպքում երբ համոզված է, որ այլ ոլորտներում չկան մեծ խնդիրներ:


Զարգացման նոր ուղղություն (Re-Orientation Strategy) - Այս ռազմավարությունը ընտրելով՝ ընկերությունը կենտրոնանում է իր թույլ կողմերի վրա, որպեսզի օգտագործի դրանք շուկայում առկա հնարավորությունների համար: Այն համարվում է դրական և երկարաժամկետ ռազմավարության տեսակ է: Այս ռազմավարության կիրառման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է առանձնացնել թույլ կողմերը, այնուհետև փոխել ընկերության զարգացման ուղղությունը:


Դիվերսիֆիկաման ռազմավարություն (Defusing Strategy) - Այս ռազմավարությունը ընտրելով՝ ընկերությունը հիմնվելով իր ուժեղ կողմերի վրա պետք է վերացնի շուկայում առկա սպառնալիքները: Այս ռազմավարությունը ենթադրում է, որ ընկերությունը կարիք չունի օգտվել շուկայի նոր հնարավորություններից, սակայն կարող է պարզապես թուլացնել առկա սպառնալիքները՝ կենտրոնանալով հիմնական ուժեղ կողմերի վրա: Սա համարվում է չեզոք և միջին կամ կարճաժամկետ ռազմավարություն:


Պաշտպանողական ռազմավարություն (Defensive Strategy) – Այս ռազմավարությունը կիրառվում է, երբ ընկերությունը գտնվում է ամենախոցելի դիրքում: Երբ ընկերության սպառնալիքները և թույլ կողմերը հանդես են գալիս միասին, ապա ընկերությունը պետք է գործի շատ արագ և պաշտպանողական: Այս ռազմավարությունը ամենաբացասականն է և կարճաժամկետ, բայց այն հարկավոր է, որպեսզի ընկերությունը կարողանա գոյատևել:


Ստորև ներկայացնում ենք «ABC» խորհրդատվական ընկերության SWOT վերլուծության օրինակը, որտեղ երևում է, թե առկա հնարավորությունների և խոչընդոտների, ներքին և արտաքին խնդիրների դեպքում ինչ ռազմավարություն կարելի է ընտրել:


Ուժեղ կողմերն են.


Ընկերությունը ունի հմուտ անձնակազմ, լավ հեղինակություն, հավատարիմ հաճախորդներ և ընկերությունում տիրում է դրական մթնոլորտ։ Ընկերությունը ոլորտում ունի 20 տարվա փորձ և համագործակցում է միջազգային ընկերությունների հետ, գտնվում է քաղաքի կենտրոնում և հաճախորդների սպասարկման գերազանց ծառայություն է մատուցում։


Թույլ կողմերն են.


Ընկերությունը չունի բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ, ինչպես նաև կան դրամական հոսքերի հետ կապված խնդիրներ։ Անձնակազմի մոտիվացիան թույլ է, բացի այդ ընկերությունը չունի կորպորատիվ ռազմավարություն։ Ընկերության վեբ-կայքի դիզայնը վատն է և ընկերությունը երկար ժամանակ չի իրականացրել շուկայի հետազոտություն։


Արտաքին միջավայրի հետ կապված հնարավորություններն են.


Հայաստանը մաքսային միության անդամ է և արտահանման հարկերը նվազեցվել են, ինչպես նաև երկրում նկատվում է տնտեսական աճ։ Խորհրդատվական շուկան աճի փուլում է, կան նոր տեխնոլոգիաներ և օտարերկյա մասնագետների հետ համագործակցության հնարավորություն։


Իսկ սպառնալիքները հետևյալն են.


Շուկայում ուժող մրցակցություն է տիրում և ի հայտ են գալիս նոր մրցակիցներ։ Երկրի քաղաքական իրավիճակը կայուն չէ և նկատվում է վճարունակության նվազում։


Մշակված ռազմավարությունները հետևյալն են.«ABC» խորհրդատվական ընկերության օրինակով իրականացրեք SWOT վերլուծություն և ընտրեք Ձեր բիզնեսին համապատասխան ռազմավարություն:

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2019-02-08 12:00:52
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Արևիկ Ղարիբյան
Դեսիգուալ
Չունենալով հագուստի վաճառքի ոլորտում փորձ և փոխարենն ունենալով սեփական բիզնեսն ունենալու և գեղեցիկը մարդկանց ներկայացնելու մեծ ձգտում՝ Արևիկի նախաձեռնությամբ Երևանում բացվեց Դեսիգուալ ապրանքանիշի առաջին խանութը: