sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Դրամական հոսքերի հաշվետվության ձևանմուշ
(4)
3.2

Դրամական հոսքերի հաշվետվությունը տրամադրում է ընդհանուր տեղեկատվություն կազմակերպության բոլոր դրամական մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ: Դրամական հոսքերը որոշվում են` դիտարկելով այն երեք բաղադրիչները, որոնց շնորհիվ դրամական միջոցները մուտք են գործում կամ ելքագրվում են: Այն ներդրողներին հնարավորություն է ընձեռում հասկանալ, թե ինչպես են կազմակերպության գործառնություններն իրականացվում, որտեղից է գումարը մուտք գործում և ինչպես է ծախսվում: Դրամական հոսքերը լինում են՝

 • գործառնական գործունեությունից՝ ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքից ստացվող դրամական հոսք
 • ներդրումային գործունեությունից՝ սարքավորում գնելուց կամ վաճառելուց ստացվող դրամական հոսք
 • ֆինանսավորման գործունեությունից՝ վարկի տեսքով ստացվող դրամական հոսք

Դրամական հոսքերի հաշվետվությունը տարբերվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունից և հաշվապահական հաշվեկշռից, քանի որ այն չի ներառում հետագա մուտքերը և ելքերը, որոնք կարող են առաջանալ հետաձգված վճարման կամ փոխառության դեպքում: Ուստի կանխիկը և զուտ եկամուտը միմյանցից տարբերվում են:

Կից ներկայացված ներբեռնելի դրամական հոսքերի ձևանմուշը ստեղծված է դրամական հոսքերը հաշվելու գործընթացը ավելի պարզ դարձնելու նպատակով:

Առանձնահատկությունները

 • Ներբեռնել ձևանմուշը մեկ անգամ և հնարավորություն ստանալ օգտագործել այն նորից ու նորից
 • Ձևանմուշն օգտագործելը բավականին հեշտ է: Պարզապես պետք է մուտքագրել Ձեր տվյալները և պահպանել կամ տպել
 • Ձևանմուշն իր մեջ արդեն ներառում է մուտքերի և ելքերի հիմնական աղբյուրներ
 • Ձևանմուշը կարող է ամբողջովին հարմարեցվել Ձեր կարիքներին՝ Դուք կարող եք ավելացնել և/կամ հեռացնել տարրեր կամ փոխել ձևաչափը

Դրամական հոսքերի հաշվետվությունը տրամադրում է ընդհանուր տեղեկատվություն կազմակերպության բոլոր դրամական մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ: Դրամական հոսքերը որոշվում են` դիտարկելով այն երեք բաղադրիչները, որոնց շնորհիվ դրամական միջոցները մուտք են գործում կամ ելքագրվում են: Այն ներդրողներին հնարավորություն է ընձեռում հասկանալ, թե ինչպես են կազմակերպության գործառնություններն իրականացվում, որտեղից է գումարը մուտք գործում և ինչպես է ծախսվում: Դրամական հոսքերը լինում են՝ • գործառնական գործունեությունից՝ ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքից ստացվող դրամական հոսք
 • ներդրումային գործունեությունից՝ սարքավորում գնելուց կամ վաճառելուց ստացվող դրամական հոսք
 • ֆինանսավորման գործունեությունից՝ վարկի տեսքով ստացվող դրամական հոսք

Դրամական հոսքերի հաշվետվությունը տարբերվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունից և հաշվապահական հաշվեկշռից, քանի որ այն չի ներառում հետագա մուտքերը և ելքերը, որոնք կարող են առաջանալ հետաձգված վճարման կամ փոխառության դեպքում: Ուստի կանխիկը և զուտ եկամուտը միմյանցից տարբերվում են:


Կից ներկայացված ներբեռնելի դրամական հոսքերի ձևանմուշը ստեղծված է դրամական հոսքերը հաշվելու գործընթացը ավելի պարզ դարձնելու նպատակով:


Առանձնահատկությունները


 • Ներբեռնել ձևանմուշը մեկ անգամ և հնարավորություն ստանալ օգտագործել այն նորից ու նորից
 • Ձևանմուշն օգտագործելը բավականին հեշտ է: Պարզապես պետք է մուտքագրել Ձեր տվյալները և պահպանել կամ տպել
 • Ձևանմուշն իր մեջ արդեն ներառում է մուտքերի և ելքերի հիմնական աղբյուրներ
 • Ձևանմուշը կարող է ամբողջովին հարմարեցվել Ձեր կարիքներին՝ Դուք կարող եք ավելացնել և/կամ հեռացնել տարրեր կամ փոխել ձևաչափը
Սույն թարգմանությունը կատարված է Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (IFC) կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա՝ copyright © 2016 IFC-ի կողմից: Սույն թարգմանությունը կատարված չէ IFC-ի կողմից և չի հանդիսանում IFC-ի պաշտոնական հրատարակություն: IFC-ն պատասխանատվություն չի կրում որևէ նյութի բովանդակության կամ նյութի հարմարեցման արդյունքում առաջացած որևէ սխալի համար: IFC-ն պահպանում է սույն նյութի նկատմամբ իր սեփականության ամբողջական իրավունքը, որի հիման վրա կատարված է սույն թարգմանությունը:
2017-01-12 16:10:47
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 28, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատան անձնակազմի մոտիվացում և պահպանում
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 29, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հոգատարություն հյուրերի հանդեպ
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 30, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Թվային մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Հոկտեմբեր 19, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Բիզնեսի զարգացումն անկայունության պայմաններում
Դասընթացի մեկնարկ`
Հոկտեմբեր 20, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Ֆինանսական որոշումների կայացում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 23, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Ծախսերի վերահսկողություն
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 24, 2021
Գնել Նազանյան
Դարման
Բիզնեսը նման է երեխայի. պետք է սիրել նրան: Եթե չես սիրում, ապա չես կարող հաջողակ լինել: Ես վերածեցի իմ հոբբին բիզնեսի: Սակայն շուտով բացահայտեցի, որ միայն «սերը» բավարար չէ. վճռական դեր ունեն նաև բիզնես գիտելիքները: