sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Քաղաքացիական պատասխանատվությունն ապահովագրելու անհրաժեշտություն
(1)
1.0

Քաղաքացիական պատասխանատվությունն ապահովագրելու անհրաժեշտություն

Գործունեություն ծավալելիս ցանկացած ընկերություն կրում է չկանխատեսված հանգամանքների և պատահարների տեղի ունենալու ռիսկը, որոնց հետևանքով կարող է տուժել երրորդ անձանց գույքը, կյանքը կամ առողջությունը:

Համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի՝ քաղաքացու անձին (առողջությանը կամ կյանքին) և քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի գույքին վնաս պատճառած անձը պարտավոր է հատուցել պատճառված վնասը ողջ ծավալով:

Գործնականում քիչ չեն դեպքերը, երբ ջրի չնչին արտահոսքը վերածվում է ահռելի ծախսերի՝ կապված վնասված տարածքների վերանորոգման, ջրից վնասված սարքավորումները և կահույքը նորով փոխարինելու հետ: Հրդեհը նույնպես կարող է հսկայական ծախսերի պատճառ հանդիսանալ՝ կապված այլ անձանց գույքի արժեքի հատուցման, ինչպես նաև տուժածների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հետ:

Ցավոք, իրադարձությունները, որոնք կարող են հանգեցնել կյանքին կամ գույքին վնաս պատճառելուն, սահմանափակված չեն միայն հրդեհով կամ ջրի արտահոսքով, և քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրությունը պարզապես անհրաժեշտություն է ցանկացած ժամանակակից ընկերության համար` հաշվի առնելով ռիսկերի բազմազանությունը:

Հուսալի ապահովագրություն գործունեության տարբեր տեսակների համար

Պատասխանատվության ապահովագրությունը կարող է ձեռք բերվել, օրինակ, հետևյալ տեսակների գործունեություն իրականացնելու դեպքում.

 • անշարժ գույքի օբյեկտների կառավարում, տիրապետում, շահագործում ինչպես անձնական, այնպես էլ վարձակալության հանձնման նպատակով,
 • վարձակալված տարածքների շահագործում
 • բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառավարում
 • մեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցում, գործարքառուի (ավտոդիլերի) գործունեություն
 • հասարակական սննդի մատակարարում
 • հյուրանոցների գործունեություն
 • հասարակական միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում (ցուցահանդեսներ, համերգներ և այլն)
 • ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների արտադրություն և իրացում
 • պահնորդային ծառայություններ
 • ֆիթնես կենտրոնների, սպորտային համալիրների և լողավազանային համալիրների ծառայություններ

Գործունեության տեսակները չեն սահմանափակվում վերը նշված ցուցակով: Հայտնեք ապահովագրական ընկերության մասնագետին Ձեր ծավալած գործունեության մասին, և Ձեզ կառաջարկվի հենց Ձեր բիզնեսի համար ապահովագրության ամենաօպտիմալ տարբերակը:

Ապահովագրական ծածակույթի ծավալը

Պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրով ստանդարտ ծածկույթը ներառում է պատասխանատվություն.

 • երրորդ անձանց գույքին պատճառված վնասի համար
 • երրորդ անձանց կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի համար

Լրացուցիչ կարող են ապահովագրվել.

 • դատական և իրավաբանական խորհրդատվության համար ծախսերի առաջացման ռիսկերը
 • շրջակա միջավայրին վնաս պատճառելու ռիսկերը

Կախված ձեռնարկատիրության գործունեության առանձնահատկություններից` ապահովագրողը կառաջարկի առավել օպտիմալ ապահովագրական ծածկույթ:

Որքա՞ն արժե ապահովագրությունը

Ապահովագրության արժեքը կախված է մի շարք գոծոններից.

 • գործունեության տեսակից և առանձնահատկություններից
 • գործունեության ծավալից
 • պահանջվող ապահովագրական գումարից (հատուցման առավելագույն սահմանաչափից),
 • գործունեության իրականացման տարածքից, օբյեկտի առանձնահատկություններից,
 • ապահովագրության ժամկետից
 • այլ գործոններից:

Պայմանագիր կնքելու համար ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը

Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է դիմել Ապահովագրական ընկերությանը, լրացնել ընկերության կողմից տրամադրված հարցաթերթիկը: Ապահովագրության ընկերության աշխատակիցը կտրամադրի անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, որը կարող է տարբեր լինել պատասխանատվության ապահովագրության տարբեր պայմանագրերի դեպքում:

Գործողություններ պատահարի դեպքում

 • անհապաղ հայտնել տեղի ունեցած իրադարձության մասին ապահովագրական ընկերությանը` զանգահարելով պայմանագրում նշված հեռախոսահամարով և հետևել աշխատակցի հրահանգներին
 • ձեռնարկել միջոցներ հնարավոր վնասը նվազեցնելու համար
 • չընդունել մեղք առանց ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի հետ խորհրդակցելու

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կախված է տեղի ունեցած իրադարձության բնույթից, ապահովագրված պատասխանատվության տեսակից, պայմանագրի պայմաններից:

Կայք՝ www.RGS.am Հեռ․՝ 010 59-10-10

Քաղաքացիական պատասխանատվությունն ապահովագրելու անհրաժեշտություն


Գործունեություն ծավալելիս ցանկացած ընկերություն կրում է չկանխատեսված հանգամանքների և պատահարների տեղի ունենալու ռիսկը, որոնց հետևանքով կարող է տուժել երրորդ անձանց գույքը, կյանքը կամ առողջությունը:


Համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի՝ քաղաքացու անձին (առողջությանը կամ կյանքին) և քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի գույքին վնաս պատճառած անձը պարտավոր է հատուցել պատճառված վնասը ողջ ծավալով:


Գործնականում քիչ չեն դեպքերը, երբ ջրի չնչին արտահոսքը վերածվում է ահռելի ծախսերի՝ կապված վնասված տարածքների վերանորոգման, ջրից վնասված սարքավորումները և կահույքը նորով փոխարինելու հետ: Հրդեհը նույնպես կարող է հսկայական ծախսերի պատճառ հանդիսանալ՝ կապված այլ անձանց գույքի արժեքի հատուցման, ինչպես նաև տուժածների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հետ:


Ցավոք, իրադարձությունները, որոնք կարող են հանգեցնել կյանքին կամ գույքին վնաս պատճառելուն, սահմանափակված չեն միայն հրդեհով կամ ջրի արտահոսքով, և քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրությունը պարզապես անհրաժեշտություն է ցանկացած ժամանակակից ընկերության համար` հաշվի առնելով ռիսկերի բազմազանությունը:


Հուսալի ապահովագրություն գործունեության տարբեր տեսակների համար


Պատասխանատվության ապահովագրությունը կարող է ձեռք բերվել, օրինակ, հետևյալ տեսակների գործունեություն իրականացնելու դեպքում.


 • անշարժ գույքի օբյեկտների կառավարում, տիրապետում, շահագործում ինչպես անձնական, այնպես էլ վարձակալության հանձնման նպատակով,
 • վարձակալված տարածքների շահագործում
 • բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառավարում
 • մեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցում, գործարքառուի (ավտոդիլերի) գործունեություն
 • հասարակական սննդի մատակարարում
 • հյուրանոցների գործունեություն
 • հասարակական միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում (ցուցահանդեսներ, համերգներ և այլն)
 • ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների արտադրություն և իրացում
 • պահնորդային ծառայություններ
 • ֆիթնես կենտրոնների, սպորտային համալիրների և լողավազանային համալիրների ծառայություններ

Գործունեության տեսակները չեն սահմանափակվում վերը նշված ցուցակով: Հայտնեք ապահովագրական ընկերության մասնագետին Ձեր ծավալած գործունեության մասին, և Ձեզ կառաջարկվի հենց Ձեր բիզնեսի համար ապահովագրության ամենաօպտիմալ տարբերակը:


Ապահովագրական ծածակույթի ծավալը


Պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրով ստանդարտ ծածկույթը ներառում է պատասխանատվություն.


 • երրորդ անձանց գույքին պատճառված վնասի համար
 • երրորդ անձանց կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի համար

Լրացուցիչ կարող են ապահովագրվել.


 • դատական և իրավաբանական խորհրդատվության համար ծախսերի առաջացման ռիսկերը
 • շրջակա միջավայրին վնաս պատճառելու ռիսկերը

Կախված ձեռնարկատիրության գործունեության առանձնահատկություններից` ապահովագրողը կառաջարկի առավել օպտիմալ ապահովագրական ծածկույթ:


Որքա՞ն արժե ապահովագրությունը


Ապահովագրության արժեքը կախված է մի շարք գոծոններից.


 • գործունեության տեսակից և առանձնահատկություններից
 • գործունեության ծավալից
 • պահանջվող ապահովագրական գումարից (հատուցման առավելագույն սահմանաչափից),
 • գործունեության իրականացման տարածքից, օբյեկտի առանձնահատկություններից,
 • ապահովագրության ժամկետից
 • այլ գործոններից:

Պայմանագիր կնքելու համար ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը


Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է դիմել Ապահովագրական ընկերությանը, լրացնել ընկերության կողմից տրամադրված հարցաթերթիկը: Ապահովագրության ընկերության աշխատակիցը կտրամադրի անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, որը կարող է տարբեր լինել պատասխանատվության ապահովագրության տարբեր պայմանագրերի դեպքում:


Գործողություններ պատահարի դեպքում


 • անհապաղ հայտնել տեղի ունեցած իրադարձության մասին ապահովագրական ընկերությանը` զանգահարելով պայմանագրում նշված հեռախոսահամարով և հետևել աշխատակցի հրահանգներին
 • ձեռնարկել միջոցներ հնարավոր վնասը նվազեցնելու համար
 • չընդունել մեղք առանց ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի հետ խորհրդակցելու

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը


Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կախված է տեղի ունեցած իրադարձության բնույթից, ապահովագրված պատասխանատվության տեսակից, պայմանագրի պայմաններից:
Կայք՝ www.RGS.am
Հեռ․՝ 010 59-10-10

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-10-19 11:17:32
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Մանուկ Սուքիասյան
Յանկի Փաբ
Սառը գարեջուր տաք խեցգետնի հետ, կամ լատինոամերիկյան պարեր․ նման նախասիրություններ ունեցող մի այցելու եկավ հստակ գաղափարի. քաղաքում բացվեց Յանկի փաբը: