sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Կազմակերպության վերակազմակերպում

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը կարող է տեղի ունենալ միավորման, միացման, բաժանման, առանձնացման ու վերակազմակերպման միջոցով:

Որպես կանոն իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը իրականացվում է կամավոր՝ հետևյալ պատճառներով.

  • իրավաբանական անձի կառավարման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտություն
  • նոր ակտիվների ձեռքբերում
  • լավագույն արդյունքների հասնելու նպատակով՝ իրավաբանական անձանց ակտիվների միավորում և այլն

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև դատարանի վճռով՝ ազատ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նպատակով։ Դա որպես կանոն վերաբերում է առավել խոշոր ձեռնարկություններին:

ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

ԻՆՉՊԵՍ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Վերակազմակերպումը համարվում է իրականացված իրավաբանական անձանց ռեգիստրի գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան գրառումները կատարելու պահից: Իրավաբանական անձանց միաձուլման, միացման և վերակազմավորման ձևերով իրականացված վերակազմակերպման դեպքում իրավունքները և պարտականությունները փոխանցվում են փոխանցման ակտին համապատասխան, իսկ բաժանման և առանձնացման դեպքում՝ բաժանիչ հաշվեկշռին համապատասխան: Այդ իսկ պատճառով վերակազմակերպման ընթացքում հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով պարտադիր է ընկերությունում անցկացնել ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում:

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am Հեռ․՝ 060 54 12 95

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ


Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը կարող է տեղի ունենալ միավորման, միացման, բաժանման, առանձնացման ու վերակազմակերպման միջոցով:


Որպես կանոն իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը իրականացվում է կամավոր՝ հետևյալ պատճառներով.


  • իրավաբանական անձի կառավարման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտություն
  • նոր ակտիվների ձեռքբերում
  • լավագույն արդյունքների հասնելու նպատակով՝ իրավաբանական անձանց ակտիվների միավորում և այլն

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև դատարանի վճռով՝ ազատ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նպատակով։ Դա որպես կանոն վերաբերում է առավել խոշոր ձեռնարկություններին:


ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ


ԻՆՉՊԵՍ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ


Վերակազմակերպումը համարվում է իրականացված իրավաբանական անձանց ռեգիստրի գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան գրառումները կատարելու պահից: Իրավաբանական անձանց միաձուլման, միացման և վերակազմավորման ձևերով իրականացված վերակազմակերպման դեպքում իրավունքները և պարտականությունները փոխանցվում են փոխանցման ակտին համապատասխան, իսկ բաժանման և առանձնացման դեպքում՝ բաժանիչ հաշվեկշռին համապատասխան: Այդ իսկ պատճառով վերակազմակերպման ընթացքում հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով պարտադիր է ընկերությունում անցկացնել ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում:Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95


Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
Լուսինե Հայրապետյան
Գտնված երազ
Մեկ տարի առաջ Լուսինեն որոշեց թողնել դասավանդումը դպրոցում՝ որոշելով իրականություն դարձնել սեփական երազանքը, որն այսօր արդեն իրականություն է: