sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Կազմակերպության վերակազմակերպում
(4)
4.0

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը կարող է տեղի ունենալ միաձուլման, միացման, բաժանման, առանձնացման ու վերակազմավորման միջոցով, որոնց մասին կխոսվի ստորև։

Որպես կանոն իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը իրականացվում է կամավոր՝հետևյալ պատճառներով.

  • իրավաբանական անձի կառավարման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտություն
  • նոր ակտիվների ձեռքբերում
  • լավագույն արդյունքների հասնելու նպատակով՝ իրավաբանական անձանց ակտիվների միավորում և այլն

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև դատարանի վճռով՝ ազատ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նպատակով։ Դա որպես կանոն վերաբերում է առավել խոշոր ձեռնարկություններին:

ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

ԻՆՉՊԵՍ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Վերակազմակերպումը իրականացված է համարվում իրավաբանական անձանց ռեգիստրի գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան գրառումները կատարելու պահից: Իրավաբանական անձանց միաձուլման, միացման և վերակազմավորման ձևերով իրականացված վերակազմակերպման դեպքում իրավունքները և պարտականությունները փոխանցվում են փոխանցման ակտին համապատասխան, իսկ բաժանման և առանձնացման դեպքում՝ բաժանիչ հաշվեկշռին համապատասխան: Այդ իսկ պատճառով վերակազմակերպման ընթացքում հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով պարտադիր է ընկերությունում անցկացնել ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում:

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am Հեռ․՝ 060 54 12 95

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ


Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը կարող է տեղի ունենալ միաձուլման, միացման, բաժանման, առանձնացման ու վերակազմավորման միջոցով, որոնց մասին կխոսվի ստորև։


Որպես կանոն իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը իրականացվում է կամավոր՝հետևյալ պատճառներով.


  • իրավաբանական անձի կառավարման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտություն
  • նոր ակտիվների ձեռքբերում
  • լավագույն արդյունքների հասնելու նպատակով՝ իրավաբանական անձանց ակտիվների միավորում և այլն

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև դատարանի վճռով՝ ազատ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նպատակով։ Դա որպես կանոն վերաբերում է առավել խոշոր ձեռնարկություններին:


ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ
ԻՆՉՊԵՍ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ


Վերակազմակերպումը իրականացված է համարվում իրավաբանական անձանց ռեգիստրի գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան գրառումները կատարելու պահից: Իրավաբանական անձանց միաձուլման, միացման և վերակազմավորման ձևերով իրականացված վերակազմակերպման դեպքում իրավունքները և պարտականությունները փոխանցվում են փոխանցման ակտին համապատասխան, իսկ բաժանման և առանձնացման դեպքում՝ բաժանիչ հաշվեկշռին համապատասխան: Այդ իսկ պատճառով վերակազմակերպման ընթացքում հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով պարտադիր է ընկերությունում անցկացնել ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում:Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95


Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-11-04 13:40:48
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Վարդան Եսայան
Պարկ Ավենյու
Արդեն 7 տարի է Պարկ Ավենյու հյուրանոցը հատուկ հյուրընկալ ոգով ընդունում է զբոսաշրջիկներ աշխարհի տարբեր վայրերից և ներկայացնում Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը: