sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Հաճախ տրվող հարցեր
(0)
0.0

Ո՞վ է իրականացնում վնասի գնահատում

Վնասի գնահատումն իրականացվում է ապահովագրական ընկերության կողմից՝ սեփական ուժերով կամ անկախ փորձագետների միջոցով: Վնասի գնահատման ծախսը հանդիսանում է ապահովագրական ընկերության կողմից տրամադրվող «լրացուցիչ» ծառայություն, իրականացվում է ապահովագրական ընկերության միջոցների հաշվին:

Ո՞վ է ստանում հատուցում, եթե ապահովագրված գույքը գրավադրված է և ապահովագրվել է բանկի պահանջով

Ապահովագրության պայմանագրերում նշվում է Շահառուն, այսինքն այն անձը, որը իրավունք ունի ստանալու ապահովագրական հատուցում: Գրավադրված գույքի գծով պայմանագրերում որպես շահառու սովորաբար նշվում է վարկ տրամադրած կամ գրավ վերցրած կազմակերպությունը (բանկ, վարկային կազմակերպություն և այլն)

Ի՞նչ կլինի, եթե ապահովագրավճարը չվճարվի պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում

Վճարումն ուշացնելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունն իրավունք է ստանում միակողմանի դադարեցնելու ապահովագրության պայմանագիրը:

Ինչպիսի՞ բեռներ չեն ապահովագրվում

Չեն ապահովագրվում օրենքով տեղափոխումը արգելվող ցանկացած բեռ` օրինակ ` թմրանյութեր և այլն:

Որտե՞ղ է գործում բեռի ապահովագրության պայմանագիրը

Ապահովագրությունը գործում է աշխարհի բոլոր երկրների տարածքում, բացառությամբ`

  • պատերազմական դրության մեջ գտնվող երկրների
  • այն պետությունների, որոնց նկատմամբ կիրառվում են ՄԱԿ-ի տնտեսական և/կամ ռազմական սանկցիաներ
  • տարածքների, որոնց սահմաններում Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո հայտնաբերվել և ճանաչվել են համաճարակների օջախներ

Ո՞վ կարող է հանդիսանալ ապահովադիր բեռների ապահովագրության պայմանագրով

Բեռների ապահովագրության պայմանագրով ապահովադիր կարող են հանդիսանալ բեռնափոխադրողները, բեռը ստացողները, բեռի սեփականատերը, այսինքն ցանկացած կողմ, ում գործունեությունը կապված է բեռնափոխադրման և բեռի տեղափոխման հետ:

Արդյոք կարելի՞ է գրավադրված մեքենայի համար կնքել Կասկո պայմանագիր կես տարով

Ո՛չ, գրավադրված մեքենայի գծով կասկո պայմանագիրը կնքվում է մեկ տարի ժամկետով:

Եթե խափանվել է մեքենայի լուսարձակի լամպը, արդյոք դա համարվում է ապահովագրական պատահար

Ապահովագրության պայմանների համաձայն ապահովագրական պատահար չեն համարվում` էլեկտրասարքերի, մեխանիկական հանգույցների անսարքությունը, այդ թվում` էլեկտրահաղորդալարերի թերությունը, մեքենայի այլ մասերի, հանգույցների և ագրեգատների կոտրումը, խափանումը, շարքից դուրս գալը:

Կայք՝ www.RGS.am

Հեռ․՝ 010 59-10-10

Ո՞վ է իրականացնում վնասի գնահատում


Վնասի գնահատումն իրականացվում է ապահովագրական ընկերության կողմից՝ սեփական ուժերով կամ անկախ փորձագետների միջոցով: Վնասի գնահատման ծախսը հանդիսանում է ապահովագրական ընկերության կողմից տրամադրվող «լրացուցիչ» ծառայություն, իրականացվում է ապահովագրական ընկերության միջոցների հաշվին:


Ո՞վ է ստանում հատուցում, եթե ապահովագրված գույքը գրավադրված է և ապահովագրվել է բանկի պահանջով


Ապահովագրության պայմանագրերում նշվում է Շահառուն, այսինքն այն անձը, որը իրավունք ունի ստանալու ապահովագրական հատուցում: Գրավադրված գույքի գծով պայմանագրերում որպես շահառու սովորաբար նշվում է վարկ տրամադրած կամ գրավ վերցրած կազմակերպությունը (բանկ, վարկային կազմակերպություն և այլն)


Ի՞նչ կլինի, եթե ապահովագրավճարը չվճարվի պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում


Վճարումն ուշացնելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունն իրավունք է ստանում միակողմանի դադարեցնելու ապահովագրության պայմանագիրը:


Ինչպիսի՞ բեռներ չեն ապահովագրվում


Չեն ապահովագրվում օրենքով տեղափոխումը արգելվող ցանկացած բեռ` օրինակ ` թմրանյութեր և այլն:


Որտե՞ղ է գործում բեռի ապահովագրության պայմանագիրը


Ապահովագրությունը գործում է աշխարհի բոլոր երկրների տարածքում, բացառությամբ`


  • պատերազմական դրության մեջ գտնվող երկրների
  • այն պետությունների, որոնց նկատմամբ կիրառվում են ՄԱԿ-ի տնտեսական և/կամ ռազմական սանկցիաներ
  • տարածքների, որոնց սահմաններում Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո հայտնաբերվել և ճանաչվել են համաճարակների օջախներ

Ո՞վ կարող է հանդիսանալ ապահովադիր բեռների ապահովագրության պայմանագրով


Բեռների ապահովագրության պայմանագրով ապահովադիր կարող են հանդիսանալ բեռնափոխադրողները, բեռը ստացողները, բեռի սեփականատերը, այսինքն ցանկացած կողմ, ում գործունեությունը կապված է բեռնափոխադրման և բեռի տեղափոխման հետ:


Արդյոք կարելի՞ է գրավադրված մեքենայի համար կնքել Կասկո պայմանագիր կես տարով


Ո՛չ, գրավադրված մեքենայի գծով կասկո պայմանագիրը կնքվում է մեկ տարի ժամկետով:


Եթե խափանվել է մեքենայի լուսարձակի լամպը, արդյոք դա համարվում է ապահովագրական պատահար


Ապահովագրության պայմանների համաձայն ապահովագրական պատահար չեն համարվում` էլեկտրասարքերի, մեխանիկական հանգույցների անսարքությունը, այդ թվում` էլեկտրահաղորդալարերի թերությունը, մեքենայի այլ մասերի, հանգույցների և ագրեգատների կոտրումը, խափանումը, շարքից դուրս գալը:
Կայք՝ www.RGS.am


Հեռ․՝ 010 59-10-10

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-10-19 11:16:52
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Վարդան Եսայան
Պարկ Ավենյու
Արդեն 7 տարի է Պարկ Ավենյու հյուրանոցը հատուկ հյուրընկալ ոգով ընդունում է զբոսաշրջիկներ աշխարհի տարբեր վայրերից և ներկայացնում Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը: