sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Առողջության ապահովագրություն
(1)
1.0

Ինչու՞ ապահովագրել

Աշխատակիցներին տրամադրվող սոցփաթեթը՝ ներառյալ առողջության ապահովագրությունը, հանդիսանում է մոտիվացման արդյունավետ գործիք, ինչպես նաև բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներգրավման ու պահպանման աշխատող միջոց: Համաձայն վիճակագրության առողջության ապահովագրության առկայությունը որոշիչ դեր է խաղում գործատուի ընտրության հարցում:

 • Աշխատողներն ավելի լավ են աշխատում և ձգտում են հասնել իրենց առջև դրված նպատակներին: Նրանց աշխատանքի որակը ուղղակի կապ ունի կյանքի մակարդակի հետ
 • Առողջության ապահովագրությունը շահավետ է բիզնեսի համար, քանի որ բարձրանում է աշխատողների արտադրողականությունը: Բժշկական ծառայությունների հասանելիության և որակյալ բուժման շնորհիվ կրճատվում է հիվանդությունների հետևնաքով անաշխատունակության ժամանակահատվածը
 • Աշխատավարձի՝ 10,000 ՀՀ դրամով բարձրացումը, գրեթե աննկատ է աշխատակցի համար, իսկ նույն գումարը ապահովագրության վրա ծախսելու դեպքում գործատուն ապահովում է 1 տարով բարձ գոհունակություն

Ո՞վ կարող է ապահովագրվել

Ցանկացած իրավաբանական անձ կարող է ապահովագրել.

 • աշխատողներին՝ առնվազն 10 հոգի
 • աշխատողների ընտանիքի անդամներին

Ինչի՞ց է պաշտպանում վկայագիրը (ապահովագրական ռիսկերը)

Պայմանագրով հատուցվում են առողջության վատթարացման դեպքում փաստացի կատարված բժշկական ծախսերը: Ապահովագրական ծածկույթը սահմանվում է ապահովագրողի և գործատուի փոխադարձ համաձայնությամբ: Պայմանագրով կարող են նախատեսվել հետևյալ ծառայությունները.

 • վճարովի շտապօգնություն
 • բժշկի տնային կանչ
 • ամբուլատոր բուժօգնություն և խորհրդատվություն
 • ստացիոնար բուժօգնություն
 • դեղորայքային բուժում
 • բժշկական պարագաներ
 • ախտորոշիչ հետազոտություններ
 • ակնաբուժություն, այդ թվում՝ ակնոցների, օպտիկական ապակիների, լինզաների համար ծախսերը
 • ատամնաբուժություն
 • պատվաստումներ արտասահման մեկնողների համար
 • այլընտրանքային բժշկության մեթոդներ և այլն

Ընտրված ռիսկերի համադրության հիման վրա սահմանվում է վերջնական ապահովագրավճարը:

Նկարագրությունն ու առանձնահատկությունները

 • պայմանագիրը սովորաբար կնքվում է մեկ տարի ժամկետով
 • պայմանագիրը գործում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում
 • համագործակցող կազմակերպություններում ծառայությունների դիմաց վճարումն իրականացնում է ապահովագրողը՝ հաճախորդը գումար չի ծախսում
 • ապահովագրական սակագնի չափը սահմանվում է ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսադրույքով
 • բժիշկ-փորձագետները տրամադրում են շուրջօրյա խորհրդատվություն
 • ապահովագրավճարի չափի վրա ազդում են.
  • ընտրված ապահովագրական ծրագիրը (ռիսկերի համակցությունը)
  • աշխատողների քանակը և սեռատարիքային կազմը
 • ապահովագրության համար ծախսը հանդիսանում է հիմնավորված հարկային նվազեցվող ծախս

Պայմանագիր կնքելու համար փաստաթղթերի ցանկը

Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է դիմել Ապահովագրական ընկերություն՝ համապատասխան բաժին, և լրացնել տրամադրված հարցաթերթիկը:

Գործողություններ պատահարի դեպքում

 • շտապ կամ անհետաձգելի օգնության անհրաժեշտության դեպքում հարկավոր է զանգահարել շտապ օգնություն, այնուհետև 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել դեպքի մասին` զանգահարելով պայմանագրում նշված ապահովագրողի հեռախոսահամարով
 • մնացած դեպքերում հարկավոր է զանգահարել ապահովագրական քարտի վրա նշված 24/7/365 ռեժիմով աշխատող կոնտակտ կենտրոնի հեռախոսահամարով: Շուրջօրյա զանգերի սպասարկման կենտրոնի միջոցով կապ կհաստատվի ընկերությունում աշխատող բժիշկ-փորձագետների հետ, ովքեր կպատասխանեն հայտերի կարգավորման հետ կապված բոլոր հարցերին (կօգնեն ընտրել բուժհաստատություն, կգրանցեն ընդունելության համապատասխան մասնագետի մոտ, կտրամադրեն տեղեկատվություն հատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ):

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար փաստաթղթերի ցանկը

Եթե ապահովագրված անձը դիմում է ապահովագրական ընկերության հետ համագործակցող բուժհաստատություն, ապա բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև վճարման ենթակա հաշիվը բուժհաստատությունը ներկայացնում է անմիջապես ապահովագրական ընկերությանը, և հաճախորդը զերծ է մնում բոլոր ֆինանսական հարցերից:

Ստորև բերված է հնարավոր փաստաթղթերի ցանկը, սակայն այն պետք է լինում միայն այն դեպքերում, երբ ապահովագրված անձն ընտրում է ապահովագրական ընկերության հետ համագործակցող բուժհաստատությունների ցանկից դուրս կազմակերպություն:

 • անձնագիր
 • ծննդյան վկայական
 • հաշմանդամության կարգը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
 • հետազոտության նշանակման թերթիկ
 • հետազոտության թերթիկ
 • բժշկական տեղեկանք, որը պետք է լրացված լինի բժշկի կամ բուժհաստատության ձևաթղթի վրա և ստորագրված լինի բուժող բժշկի կողմից: Տեղեկանքում պետք է նշված լինի ապահովագրված անձի անունը, ազգանունը, ապահովագրված անձի՝ դիմելու ամսաթիվը, կատարված և/կամ նշանակված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունները, վերջնական ախտորոշումը, նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը)
 • էպիկրիզ (քաղվածք հիվանդության պատմությունից): Էպիկրիզը, որը պետք է ստորագրված լինի բուժող բժշկի կողմից և կնքված բուժհաստատության կնիքով): Էպիկրիզում պետք է նշված լինի ապահովագրված անձի անունը, ազգանունը, ապահովագրված անձի՝ դիմելու և դուրսգրման ամսաթիվը, կատարված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունները, վերջնական ախտորոշումը, նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը)
 • դեղորայքի նշանակման թերթիկ (ախտորոշման առկայությունը պարտադիր է), որում պետք է նշված լինի, դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը
 • փոխանակման քարտ
 • ատամնաբուժության դեպքում՝ տեղեկանք, որտեղ պետք է նշված լինեն կատարված բժշկական գործողությունները
 • վճարումը հաստատող ֆինանսական փաստաթուղթ (ՀԴՄ կտրոն, հաշիվ-ապրանքագիր)
 • անձը հաստատող փաստաթղթեր հատուցումը կանխիկ ստանալու համար. անձնագրի պատճեն, ծննդյան վկայականի պատճեն (եթե ապահովագրված անձն անչափահաս է, փաստաթղթերը ներկայացնում է նրա օրինական ներկայացուցիչը՝ հայր/մայր) , Ապահովագրական քարտ

Կայք՝ www.RGS.am Հեռ․՝ 010 59-10-10

Ինչու՞ ապահովագրել


Աշխատակիցներին տրամադրվող սոցփաթեթը՝ ներառյալ առողջության ապահովագրությունը, հանդիսանում է մոտիվացման արդյունավետ գործիք, ինչպես նաև բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներգրավման ու պահպանման աշխատող միջոց: Համաձայն վիճակագրության առողջության ապահովագրության առկայությունը որոշիչ դեր է խաղում գործատուի ընտրության հարցում:


 • Աշխատողներն ավելի լավ են աշխատում և ձգտում են հասնել իրենց առջև դրված նպատակներին: Նրանց աշխատանքի որակը ուղղակի կապ ունի կյանքի մակարդակի հետ
 • Առողջության ապահովագրությունը շահավետ է բիզնեսի համար, քանի որ բարձրանում է աշխատողների արտադրողականությունը: Բժշկական ծառայությունների հասանելիության և որակյալ բուժման շնորհիվ կրճատվում է հիվանդությունների հետևնաքով անաշխատունակության ժամանակահատվածը
 • Աշխատավարձի՝ 10,000 ՀՀ դրամով բարձրացումը, գրեթե աննկատ է աշխատակցի համար, իսկ նույն գումարը ապահովագրության վրա ծախսելու դեպքում գործատուն ապահովում է 1 տարով բարձ գոհունակություն

Ո՞վ կարող է ապահովագրվել


Ցանկացած իրավաբանական անձ կարող է ապահովագրել.


 • աշխատողներին՝ առնվազն 10 հոգի
 • աշխատողների ընտանիքի անդամներին

Ինչի՞ց է պաշտպանում վկայագիրը (ապահովագրական ռիսկերը)


Պայմանագրով հատուցվում են առողջության վատթարացման դեպքում փաստացի կատարված բժշկական ծախսերը: Ապահովագրական ծածկույթը սահմանվում է ապահովագրողի և գործատուի փոխադարձ համաձայնությամբ: Պայմանագրով կարող են նախատեսվել հետևյալ ծառայությունները.


 • վճարովի շտապօգնություն
 • բժշկի տնային կանչ
 • ամբուլատոր բուժօգնություն և խորհրդատվություն
 • ստացիոնար բուժօգնություն
 • դեղորայքային բուժում
 • բժշկական պարագաներ
 • ախտորոշիչ հետազոտություններ
 • ակնաբուժություն, այդ թվում՝ ակնոցների, օպտիկական ապակիների, լինզաների համար ծախսերը
 • ատամնաբուժություն
 • պատվաստումներ արտասահման մեկնողների համար
 • այլընտրանքային բժշկության մեթոդներ և այլն

Ընտրված ռիսկերի համադրության հիման վրա սահմանվում է վերջնական ապահովագրավճարը:


Նկարագրությունն ու առանձնահատկությունները


 • պայմանագիրը սովորաբար կնքվում է մեկ տարի ժամկետով
 • պայմանագիրը գործում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում
 • համագործակցող կազմակերպություններում ծառայությունների դիմաց վճարումն իրականացնում է ապահովագրողը՝ հաճախորդը գումար չի ծախսում
 • ապահովագրական սակագնի չափը սահմանվում է ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսադրույքով
 • բժիշկ-փորձագետները տրամադրում են շուրջօրյա խորհրդատվություն
 • ապահովագրավճարի չափի վրա ազդում են.
  • ընտրված ապահովագրական ծրագիրը (ռիսկերի համակցությունը)
  • աշխատողների քանակը և սեռատարիքային կազմը
 • ապահովագրության համար ծախսը հանդիսանում է հիմնավորված հարկային նվազեցվող ծախս

Պայմանագիր կնքելու համար փաստաթղթերի ցանկը


Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է դիմել Ապահովագրական ընկերություն՝ համապատասխան բաժին, և լրացնել տրամադրված հարցաթերթիկը:


Գործողություններ պատահարի դեպքում


 • շտապ կամ անհետաձգելի օգնության անհրաժեշտության դեպքում հարկավոր է զանգահարել շտապ օգնություն, այնուհետև 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել դեպքի մասին` զանգահարելով պայմանագրում նշված ապահովագրողի հեռախոսահամարով
 • մնացած դեպքերում հարկավոր է զանգահարել ապահովագրական քարտի վրա նշված 24/7/365 ռեժիմով աշխատող կոնտակտ կենտրոնի հեռախոսահամարով: Շուրջօրյա զանգերի սպասարկման կենտրոնի միջոցով կապ կհաստատվի ընկերությունում աշխատող բժիշկ-փորձագետների հետ, ովքեր կպատասխանեն հայտերի կարգավորման հետ կապված բոլոր հարցերին (կօգնեն ընտրել բուժհաստատություն, կգրանցեն ընդունելության համապատասխան մասնագետի մոտ, կտրամադրեն տեղեկատվություն հատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ):

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար փաստաթղթերի ցանկը


Եթե ապահովագրված անձը դիմում է ապահովագրական ընկերության հետ համագործակցող բուժհաստատություն, ապա բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև վճարման ենթակա հաշիվը բուժհաստատությունը ներկայացնում է անմիջապես ապահովագրական ընկերությանը, և հաճախորդը զերծ է մնում բոլոր ֆինանսական հարցերից:


Ստորև բերված է հնարավոր փաստաթղթերի ցանկը, սակայն այն պետք է լինում միայն այն դեպքերում, երբ ապահովագրված անձն ընտրում է ապահովագրական ընկերության հետ համագործակցող բուժհաստատությունների ցանկից դուրս կազմակերպություն:


 • անձնագիր
 • ծննդյան վկայական
 • հաշմանդամության կարգը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
 • հետազոտության նշանակման թերթիկ
 • հետազոտության թերթիկ
 • բժշկական տեղեկանք, որը պետք է լրացված լինի բժշկի կամ բուժհաստատության ձևաթղթի վրա և ստորագրված լինի բուժող բժշկի կողմից: Տեղեկանքում պետք է նշված լինի ապահովագրված անձի անունը, ազգանունը, ապահովագրված անձի՝ դիմելու ամսաթիվը, կատարված և/կամ նշանակված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունները, վերջնական ախտորոշումը, նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը)
 • էպիկրիզ (քաղվածք հիվանդության պատմությունից): Էպիկրիզը, որը պետք է ստորագրված լինի բուժող բժշկի կողմից և կնքված բուժհաստատության կնիքով): Էպիկրիզում պետք է նշված լինի ապահովագրված անձի անունը, ազգանունը, ապահովագրված անձի՝ դիմելու և դուրսգրման ամսաթիվը, կատարված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունները, վերջնական ախտորոշումը, նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը)
 • դեղորայքի նշանակման թերթիկ (ախտորոշման առկայությունը պարտադիր է), որում պետք է նշված լինի, դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը
 • փոխանակման քարտ
 • ատամնաբուժության դեպքում՝ տեղեկանք, որտեղ պետք է նշված լինեն կատարված բժշկական գործողությունները
 • վճարումը հաստատող ֆինանսական փաստաթուղթ (ՀԴՄ կտրոն, հաշիվ-ապրանքագիր)
 • անձը հաստատող փաստաթղթեր հատուցումը կանխիկ ստանալու համար. անձնագրի պատճեն, ծննդյան վկայականի պատճեն (եթե ապահովագրված անձն անչափահաս է, փաստաթղթերը ներկայացնում է նրա օրինական ներկայացուցիչը՝ հայր/մայր) , Ապահովագրական քարտԿայք՝ www.RGS.am
Հեռ․՝ 010 59-10-10

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-10-19 11:17:19
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Լուսինե Հայրապետյան
Գտնված երազ
Մեկ տարի առաջ Լուսինեն որոշեց թողնել դասավանդումը դպրոցում՝ որոշելով իրականություն դարձնել սեփական երազանքը, որն այսօր արդեն իրականություն է: