sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Ինչպես աշխատանքի ընդունել նոր աշխատակից

ԻՆՉՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ

Այս բաժնում կծանոթանաք աշխատակիցների՝ աշխատանքի ընդունելու համար իրականացվող քայլերին և դրանց առանձնահատկություններին։

Քայլ 1. Մշակել արդյունավետ աշխատանքային նկարագիր

Մինչ անձնակազմի ընտրության գործընթացը սկսելը անհրաժեշտ է մշակել հստակ աշխատանքային նկարագիր, որը հետագայում կօգնի բացահայտել և ընտրել լավագույն թեկնածուներին մի շարք դիմորդներից։ Աշխատանքային նկարագիրը հիմնականում ներառում է 2 բաղադրիչներ՝ աշխատանքային պարտականությունների և պահանջվող որակավորումների ամփոփ նկարագիր։ Արժե հատկացնել ժամանակ և ստեղծել լիարժեք աշխատանքային նկարագիր, քանի որ պետք է վստահ լինել, որ գիտեք, թե ինչ գործառույթ է կատարելու անձը այդ պաշտոնում: Նաև պետք է ներկայացնել այն այնպես, որ դիմորդի և Ձեր պատկերացումները աշխատանքի մանրամասների վերաբերյալ առավելագույնս համապատասխանեն։

Անձնակազմի ընտրության գործընթացը արդյունավետ կերպով իրականացնելու և ցանկալի թեկնածուին գտնելու համար խորհուրդ ենք տալիս հաշվի առնել հետևյալ խորհուրդները՝

Խուսափե՛ք անորոշությունից

Աշխատանքային գործառույթներն ու պարտականությունները նկարագրեք առավելագույնս հստակ։ Օրինակ՝ կոշիկ արտադրող կազմակերպության պարագայում «ապրանքների վաճառքի իրականացում»-ի փոխարեն ճիշտ է նշել՝ «ներկայացնել կազմակերպության արտադրանքը հաճախորդներին ընկերության վաճառքի սրահներում, օգնել հաճախորդներին ընտրել իրենց համապատասխանող ձև և չափ»։

Դասակարգե՛ք առաջնահերթություն

Գործառույթների և պարտականությունների հստակ սահմանումից հետո դասակարգեք դրանք ըստ կարևորության։ Այս սկզբունքը կընձեռի հնարավորություն տարանջատելու այն, ինչը անխուսափելիորեն անհրաժեշտ է աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար, այն, ինչը ցանկալի է, այն ինչը կարող է հանդիսանալ առավելություն:

Քննարկե՛ք աշխատանքային նկարագիրը տվյալ պաշտոնի հետ առնչվող անձնակազմի հետ

Քննարկեք աշխատանքային նկարագիրը այն մարդկանց հետ, ովքեր ի պաշտոնե առնչվելու են տվյալ աշխատակցի հետ կամ ղեկավարելու են նրան։ Արդյունքում՝ առավել լավ կպատկերացնեք, թե պրակտիկ աշխատանքային առօրյայում որոնք են հանդիսանալու տվյալ աշխատակցի հիմնական գործառույթները։

Քայլ 2. Մշակել գրավիչ և արդյունավետ աշխատանքային հայտարարություն

Աշխատանքի հայտարարությունը հավանական թեկնածուի և կազմակերպության միջև առաջին կապն է։ Հետևաբար աշխատանքային հայտարարությունը պետք է օգտագործել որպես գործիք՝ գրավելու ամենահամապատասխան թեկնածուներին, որպեսզի հայտարարություն ընթերցողը ցանկանա կազմակերպության մաս հանդիսանալ։

Աշխատանքային հայտարարությունում անհրաժեշտ է՝

 • Նկարագրել կազմակերպությունը և պաշտոնը
 • Տրամադրել աշխատանքի հակիրճ նկարագիր

Հայտարարությունում ներառե՛ք աշխատանքի սեղմ նկարագիր, որպեսզի ընթերցողը հասկանա, թե ինչ է ակնկալվում աշխատակցից տվյալ պաշտոնում։ Օրինակ կարող եք ասել՝ «Ընտրված աշխատակիցը պատասխանատու կլինի հաճախորդների բացահայտման, զանգեր կատարելու, գործնական հարաբերություններ ստեղծելու համար»։

 • Նշել աշխատանքային պարտականություններից և պատասխանատվություններից 4-5 առավել կարևորները
 • Նկարագրել կրթությանը և փորձին առնչվող պահանջները
 • Նշել կրթությունը և մասնագիտական փորձին ներկայացվող պահանջները, ինչը կօգնի առավել կրճատել անհամապատասխան դիմորդների քանակը։
 • Ներառել աշխատանքի վայրի մասին տեղեկատվություն
 • Տարանջատել «պետք է տիրապետեք»-ները, «նախընտրելի է, որ տիրապետեք»-ներից
 • Տրամադրել հեռախոսահամար կամ էլեկտրոնային հասցե հարցումների համար
 • Ամբողջականացնել հայտարարությունը՝ նշելով աշխատանքի համար դիմելու քայլերի հաջորդականությունը
 • Հրապարակել աշխատանքային հայտարարությունը

Կից ներկայացված է աշխատանքային հայտարարության ձևանմուշ, որին կարող եք ծանոթանալ` հետևելով այս հղմանը:

Ահա 10 հարթակներ, որոնք նախատեսված են աշխատանքային հայտարարությունների տեղադրման համար։

www.careercenter.am

www.job.am

www.jobfinder.am

www.jobs.am

www.joblist.am

www.ijob.am

www.ratings.am

www.jobex.am

www.hr.am

www.jobspider.am

ԻՆՉՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ


Այս բաժնում կծանոթանաք աշխատակիցների՝ աշխատանքի ընդունելու համար իրականացվող քայլերին և դրանց առանձնահատկություններին։Քայլ 1. Մշակել արդյունավետ աշխատանքային նկարագիր


Մինչ անձնակազմի ընտրության գործընթացը սկսելը անհրաժեշտ է մշակել հստակ աշխատանքային նկարագիր, որը հետագայում կօգնի բացահայտել և ընտրել լավագույն թեկնածուներին մի շարք դիմորդներից։ Աշխատանքային նկարագիրը հիմնականում ներառում է 2 բաղադրիչներ՝ աշխատանքային պարտականությունների և պահանջվող որակավորումների ամփոփ նկարագիր։ Արժե հատկացնել ժամանակ և ստեղծել լիարժեք աշխատանքային նկարագիր, քանի որ պետք է վստահ լինել, որ գիտեք, թե ինչ գործառույթ է կատարելու անձը այդ պաշտոնում: Նաև պետք է ներկայացնել այն այնպես, որ դիմորդի և Ձեր պատկերացումները աշխատանքի մանրամասների վերաբերյալ առավելագույնս համապատասխանեն։


Անձնակազմի ընտրության գործընթացը արդյունավետ կերպով իրականացնելու և ցանկալի թեկնածուին գտնելու համար խորհուրդ ենք տալիս հաշվի առնել հետևյալ խորհուրդները՝


Խուսափե՛ք անորոշությունից


Աշխատանքային գործառույթներն ու պարտականությունները նկարագրեք առավելագույնս հստակ։ Օրինակ՝ կոշիկ արտադրող կազմակերպության պարագայում «ապրանքների վաճառքի իրականացում»-ի փոխարեն ճիշտ է նշել՝ «ներկայացնել կազմակերպության արտադրանքը հաճախորդներին ընկերության վաճառքի սրահներում, օգնել հաճախորդներին ընտրել իրենց համապատասխանող ձև և չափ»։


Դասակարգե՛ք առաջնահերթություն


Գործառույթների և պարտականությունների հստակ սահմանումից հետո դասակարգեք դրանք ըստ կարևորության։ Այս սկզբունքը կընձեռի հնարավորություն տարանջատելու այն, ինչը անխուսափելիորեն անհրաժեշտ է աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար, այն, ինչը ցանկալի է, այն ինչը կարող է հանդիսանալ առավելություն:


Քննարկե՛ք աշխատանքային նկարագիրը տվյալ պաշտոնի հետ առնչվող անձնակազմի հետ


Քննարկեք աշխատանքային նկարագիրը այն մարդկանց հետ, ովքեր ի պաշտոնե առնչվելու են տվյալ աշխատակցի հետ կամ ղեկավարելու են նրան։ Արդյունքում՝ առավել լավ կպատկերացնեք, թե պրակտիկ աշխատանքային առօրյայում որոնք են հանդիսանալու տվյալ աշխատակցի հիմնական գործառույթները։


Քայլ 2. Մշակել գրավիչ և արդյունավետ աշխատանքային հայտարարություն


Աշխատանքի հայտարարությունը հավանական թեկնածուի և կազմակերպության միջև առաջին կապն է։ Հետևաբար աշխատանքային հայտարարությունը պետք է օգտագործել որպես գործիք՝ գրավելու ամենահամապատասխան թեկնածուներին, որպեսզի հայտարարություն ընթերցողը ցանկանա կազմակերպության մաս հանդիսանալ։


Աշխատանքային հայտարարությունում անհրաժեշտ է՝


 • Նկարագրել կազմակերպությունը և պաշտոնը
 • Տրամադրել աշխատանքի հակիրճ նկարագիր

Հայտարարությունում ներառե՛ք աշխատանքի սեղմ նկարագիր, որպեսզի ընթերցողը հասկանա, թե ինչ է ակնկալվում աշխատակցից տվյալ պաշտոնում։ Օրինակ կարող եք ասել՝ «Ընտրված աշխատակիցը պատասխանատու կլինի հաճախորդների բացահայտման, զանգեր կատարելու, գործնական հարաբերություններ ստեղծելու համար»։


 • Նշել աշխատանքային պարտականություններից և պատասխանատվություններից 4-5 առավել կարևորները
 • Նկարագրել կրթությանը և փորձին առնչվող պահանջները
 • Նշել կրթությունը և մասնագիտական փորձին ներկայացվող պահանջները, ինչը կօգնի առավել կրճատել անհամապատասխան դիմորդների քանակը։
 • Ներառել աշխատանքի վայրի մասին տեղեկատվություն
 • Տարանջատել «պետք է տիրապետեք»-ները, «նախընտրելի է, որ տիրապետեք»-ներից
 • Տրամադրել հեռախոսահամար կամ էլեկտրոնային հասցե հարցումների համար
 • Ամբողջականացնել հայտարարությունը՝ նշելով աշխատանքի համար դիմելու քայլերի հաջորդականությունը
 • Հրապարակել աշխատանքային հայտարարությունը

Կից ներկայացված է աշխատանքային հայտարարության ձևանմուշ, որին կարող եք ծանոթանալ` հետևելով այս հղմանը:


Ահա 10 հարթակներ, որոնք նախատեսված են աշխատանքային հայտարարությունների տեղադրման համար։www.careercenter.am

www.job.am

www.jobfinder.am

www.jobs.am

www.joblist.am

www.ijob.am

www.ratings.am

www.jobex.am

www.hr.am

www.jobspider.am

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
Լուսինե Հայրապետյան
Գտնված երազ
Մեկ տարի առաջ Լուսինեն որոշեց թողնել դասավանդումը դպրոցում՝ որոշելով իրականություն դարձնել սեփական երազանքը, որն այսօր արդեն իրականություն է: