sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Ինչպե՞ս ընտրել իրավաբան
(0)
0.0

ՓՄՁ բիզնեսի համար առաջին հայացքից իրավաբանի ծառայությունները կարող են թվալ ոչ անհրաժեշտ և հավելյալ ծախս։ Սակայն հաճախակի փոփոխվող և երբեմն երկիմաստ օրենսդրության պայմաններում հաճախ իրավաբանի ներգրավումը անհրաժեշտ է բիզնես ռիսկերը ճիշտ կառավարելու և նվազեցնելու համար։

Ե՞ՐԲ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաճախ իրավաբանի ծառայություններին դիմում են միայն այն ժամանակ, երբ արդեն փաստացի առաջանում է վեճ կամ խնդիր պետական մարմինների կամ երրորդ անձանց հետ։ Սակայն որպես կանոն շատ ավելի հեշտ է կանխել խնդիրները, քան առաջանալուց հետո լուծել դրանք։ Ուստի եթե պատրաստվում եք կնքել բարդ կամ պարզապես խոշոր գործարք, կամ այլ պոտենցիալ ռիսկ եք տեսնում, իրավաբանին նախապես դիմելը կարող է կանխել հետագա խնդիրների առաջացումը։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՁԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻՆ

Հաջորդիվ առաջանում է իրավաբանի ընտրության հարցը։ Նախ պետք է հասկանալ, արդյո՞ք Ձեր բիզնեսին անհրաժեշտ է ներքին իրավաբան (իրավաբան ով մշտական հիմունքներով աշխատում է Ձեր մոտ), թե արտաքին իրավախորհրդատու (իրավաբանական գրասենյակ կամ անհատ իրավաբան, ով Ձեզ ըստ անհրաժեշտության իրավաբանական ծառայություններ կմատուցի)։ Փոքր և միջին բիզնեսի համար, որպես կանոն, բարձր որակավորմամբ իրավաբան վարձելը նպատակահարմար չէ (այդ թվում՝ ծախսերի առումով), իսկ ցածր որակավորմամբ կամ սկսնակ իրավաբանը չի կարողանա բավարար որակով ծառայություններ մատուցել։ Ուստի որպես կանոն ՓՄՁ-ների համար նախընտրելի է արտաքին իրավախորհրդատու ունենալը։

Իրավախորհրդատու ընտրելիս շատ կարևոր է հաշվի առնել վերջինիս մասնագիտացումը։ Որպես կանոն իրավախորհրդատուներն ու իրավաբանական գրասենյակները մասնագիտանում են կամ քաղաքացիական ու վարչական, կամ քրեական իրավունքի հարցերով։ Ընդ որում, իրավաբանական գրասենյակները, ունենալով մի քանի իրավաբան,որպես կանոն ի վիճակի են ապահովել որակյալ ծառայություննե ր հարցերի ավելի լայն շրջանակով, քան անհատները։

Իրավախորհրդատուների միջև ընտրություն կատարելիս ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ փորձ ունեն իրենք Ձեզ հետաքրքրող հարցերով։ Ցանկալի է նաև, որ Ձեր իրավաբանը պատկերացում ունենա Ձեր բիզնեսի ոլորտի մասին, քանի որ դա իրեն թույլ կտա առավել լավ հասկանալ Ձեր խնդիրներն ու կառավարել ռիսկերը։

Անհրաժեշտ է նաև ճիշտ մոտենալ գնագոյացմանը։ Եթե Ձեզ պահանջվում է ծառայությունների կայուն քանակ, ապա որպես կանոն Ձեզ առավել ձեռնտու կլինի ֆիքսված ամսավճարով տարբերակը։ Եթե ծառայությունների ծավալը էապես տատանվելու է, ապա երևի ավելի նպատակահարմար կլինի ժամավճարը։ Դատական գործերի դեպքում փորձեք բանակցել «հաջողության վճար»-ի վերաբերյալ, որի շրջանակում գնի մի մասը վճարվում է միայն Ձեր օգտին դրական վճիռ կայացվելու դեպքում։

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am Հեռ․՝ 060 54 12 95

ՓՄՁ բիզնեսի համար առաջին հայացքից իրավաբանի ծառայությունները կարող են թվալ ոչ անհրաժեշտ և հավելյալ ծախս։ Սակայն հաճախակի փոփոխվող և երբեմն երկիմաստ օրենսդրության պայմաններում հաճախ իրավաբանի ներգրավումը անհրաժեշտ է բիզնես ռիսկերը ճիշտ կառավարելու և նվազեցնելու համար։


Ե՞ՐԲ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ


Հաճախ իրավաբանի ծառայություններին դիմում են միայն այն ժամանակ, երբ արդեն փաստացի առաջանում է վեճ կամ խնդիր պետական մարմինների կամ երրորդ անձանց հետ։ Սակայն որպես կանոն շատ ավելի հեշտ է կանխել խնդիրները, քան առաջանալուց հետո լուծել դրանք։ Ուստի եթե պատրաստվում եք կնքել բարդ կամ պարզապես խոշոր գործարք, կամ այլ պոտենցիալ ռիսկ եք տեսնում, իրավաբանին նախապես դիմելը կարող է կանխել հետագա խնդիրների առաջացումը։


ԻՆՉՊԵ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՁԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻՆ


Հաջորդիվ առաջանում է իրավաբանի ընտրության հարցը։ Նախ պետք է հասկանալ, արդյո՞ք Ձեր բիզնեսին անհրաժեշտ է ներքին իրավաբան (իրավաբան ով մշտական հիմունքներով աշխատում է Ձեր մոտ), թե արտաքին իրավախորհրդատու (իրավաբանական գրասենյակ կամ անհատ իրավաբան, ով Ձեզ ըստ անհրաժեշտության իրավաբանական ծառայություններ կմատուցի)։ Փոքր և միջին բիզնեսի համար, որպես կանոն, բարձր որակավորմամբ իրավաբան վարձելը նպատակահարմար չէ (այդ թվում՝ ծախսերի առումով), իսկ ցածր որակավորմամբ կամ սկսնակ իրավաբանը չի կարողանա բավարար որակով ծառայություններ մատուցել։ Ուստի որպես կանոն ՓՄՁ-ների համար նախընտրելի է արտաքին իրավախորհրդատու ունենալը։


Իրավախորհրդատու ընտրելիս շատ կարևոր է հաշվի առնել վերջինիս մասնագիտացումը։ Որպես կանոն իրավախորհրդատուներն ու իրավաբանական գրասենյակները մասնագիտանում են կամ քաղաքացիական ու վարչական, կամ քրեական իրավունքի հարցերով։ Ընդ որում, իրավաբանական գրասենյակները, ունենալով մի քանի իրավաբան,որպես կանոն ի վիճակի են ապահովել որակյալ ծառայություննե ր հարցերի ավելի լայն շրջանակով, քան անհատները։


Իրավախորհրդատուների միջև ընտրություն կատարելիս ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ փորձ ունեն իրենք Ձեզ հետաքրքրող հարցերով։ Ցանկալի է նաև, որ Ձեր իրավաբանը պատկերացում ունենա Ձեր բիզնեսի ոլորտի մասին, քանի որ դա իրեն թույլ կտա առավել լավ հասկանալ Ձեր խնդիրներն ու կառավարել ռիսկերը։


Անհրաժեշտ է նաև ճիշտ մոտենալ գնագոյացմանը։ Եթե Ձեզ պահանջվում է ծառայությունների կայուն քանակ, ապա որպես կանոն Ձեզ առավել ձեռնտու կլինի ֆիքսված ամսավճարով տարբերակը։ Եթե ծառայությունների ծավալը էապես տատանվելու է, ապա երևի ավելի նպատակահարմար կլինի ժամավճարը։ Դատական գործերի դեպքում փորձեք բանակցել «հաջողության վճար»-ի վերաբերյալ, որի շրջանակում գնի մի մասը վճարվում է միայն Ձեր օգտին դրական վճիռ կայացվելու դեպքում։

Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95
Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2019-01-17 16:10:04
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 28, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատան անձնակազմի մոտիվացում և պահպանում
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 29, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հոգատարություն հյուրերի հանդեպ
Դասընթացի մեկնարկ`
Սեպտեմբեր 30, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Թվային մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Հոկտեմբեր 19, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Բիզնեսի զարգացումն անկայունության պայմաններում
Դասընթացի մեկնարկ`
Հոկտեմբեր 20, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Ֆինանսական որոշումների կայացում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 23, 2021
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Ծախսերի վերահսկողություն
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 24, 2021
Արևիկ Ղարիբյան
Դեսիգուալ
Չունենալով հագուստի վաճառքի ոլորտում փորձ և փոխարենն ունենալով սեփական բիզնեսն ունենալու և գեղեցիկը մարդկանց ներկայացնելու մեծ ձգտում՝ Արևիկի նախաձեռնությամբ Երևանում բացվեց Դեսիգուալ ապրանքանիշի առաջին խանութը: