sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Մարքեթինգ միքս: Մարքեթինգի 4P-երը
(27)
21.6

Մարքեթինգային միքսը գործիք է, որն օգնում է բիզնեսի ղեկավարներին զարգացնել իրենց մարքեթինգային ռազմավարությունը սպառողների կարիքներին և պահանջներին համապատասխան: Դասական տարբերակով Մարքեթինգային միքսը կազմված է 4 բաղադրիչներից՝ մարքեթինգի 4P-երից: 4P-երը անգլերեն 4 բառերի առաջին տառերի հապավումն է՝ Ապրանք (Product), Արժեք/Գին (Price), Վաճառքի վայր (Place), Առաջխաղացում (Promotion):

Ապրանք կամ ծառայություն

Ապրանքը կամ ծառայությունը թողարկելիս նախ պետք է համոզվեք, որ շուկայում առկա է տվյալ ապրանքի պահանջարկը և որ այն բավարարում է Ձեր թիրախային խմբի կարիքները և տրամադրում ակնկալվող օգուտները:

Այդ պատճառով ապրանքի ձևավորման փուլում անհրաժեշտ է կատարել շուկայի ուսումնասիրություն և հասկանալ ապրանքի կյանքի ցիկլի տևողությունը:

Յուրաքանչյուր ապրանք կամ ծառայություն ունի կյանքի ցիկլ, որը բաղկացած է 3 հիմնական փուլերից՝ աճի, հասունացման և վաճառքների անկման: Կարևոր է փոփոխել ապրանքը շուկայի պահանջներին համապատասխան և նորամուծություններ կատարել ճիշտ ժամանակին, երբ ապրանքի կյանքի ցիկլը դեռ չի հասել վաճառքների անկման փուլին:

Հաշվի առեք ստորև նշված հարցերը Ձեր ապրանքը թողարկելիս

 • Ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա ապրանքը կամ ծառայությունը հաճախորդի կարիքները բավարարելու համար
 • Որտե՞ղ և ինչպե՞ս է հաճախորդն օգտագործելու այն
 • Կա՞ն արդյոք կարևոր հատկանիշներ, որոնք Դուք բաց եք թողել
 • Արդյո՞ք Դուք ստեղծում եք հատկանիշներ, որոնք հաճախորդի համար արժեք չեն ներկայացնում
 • Ինչո՞վ է Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքը կամ ծառայությունը տարբերվում մրցակիցների կողմից առաջարկված ապրանքից կամ ծառայությունից

Արժեք/Գին

Ապրանքի գինը մարքեթինգ միքսի կարևոր բաղկացուցիչն է, քանի որ դրանից է կախված կազմակերպության շահույթը: Ապրանքի գնի փոփոխությունը մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ ամբողջ մարքեթինգային ռազմավարության վրա, քանի որ այն ազդում է նաև վաճառքների և պահանջարկի վրա: Ապրանքի սահմանված գինը ազդեցություն է ունենում հաճախորդների՝ Ձեր ապրանքի ընկալման վրա: Կարևոր է հիշել, որ չափազանց ցածր գինը միշտ ասոցացվում է ցածր որակի հետ: Հակառակ դեպքում, եթե գինը ավելի բարձր է քան այն արժեքը, որը ստանում է հաճախորդը, հավանաբար նա կնախընտրի չվճարել այդ գումարը տվյալ ապրանքի դիմաց: Ապրանքի գինը որոշելիս կարևոր է համեմատել այն մրցակիցների գնի հետ և համոզվել, որ սահմանված գինը համապատասխանում է այն օգուտին, որը ստանում է հաճախորդը:

Հաշվի առեք ստորև նշված հարցերը Ձեր ապրանքի գինը որոշելիս.

 • Ինչքա՞ն է ապրանքի ինքնարժեքը
 • Ինչպե՞ս է հաճախորդը ընկալում ապրանքի արժեքը
 • Արդյո՞ք գնի չնչին իջեցումը կբարձրացնի Ձեր մասնաբաժինը շուկայում
 • Արդյո՞ք ներկա գինը մրցունակ է շուկայում

Վաճառքի վայր

Ապրանքը պետք է տեղակայել այնպես, որ այն հասանելի լինի պոտենցիալ հաճախորդներին, և դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ Դուք հստակ գիտեք և հասկանում եք Ձեր թիրախային շուկան:

Հաշվի՛ առեք ստորև նշված հարցերը Ձեր ապրանքի վաճառքի վայրը որոշելիս.

 • Որտե՞ղ են սպառողները փնտրում Ձեր ապրանքը
 • Ի՞նչ տեսակի խանութներից են գնումներ կատարում Ձեր հաճախորդները. Նախընտրու՞մ են առևտրի կենտրոններ, փոքր կրպակներ, սուպերմարկետներ, թե՞ կատարում են օնլայն գնումներ
 • Ինչպե՞ս է Ձեր տեղակայման ռազմավարությունը տարբերվում մրցակիցների տեղակայումից
 • Արդյո՞ք մասնակցելու եք ցուցահանդես-վաճառքների
 • Արդյո՞ք ունեք օնլայն խանութի կարիք

Առաջխաղացում

Առաջխաղացումը ապահովում է Ձեր ապրանքի ճանաչելիությունը շուկայում և հետևաբար՝ վաճառքները: Առաջխաղացումը ներառում է մի քանի էլեմենտներ՝ վաճառքների կազմակերպում, հասարակական կապերի պահպանում, գովազդում, վաճառքների առաջխաղացում:

Գովազդը կոմունիկացիայի այն տեսակն է, որի համար դուք պետք է վճարեք մեծ գումարներ: Այն կարող է լինել հեռուստացույցով, ռադիոյով, տպագրական նյութերի միջոցով և ինտերնետային գովազդի միջոցով: Ներկա ժամանակում նախընտրությունը տրվում է հիմնականում ինտերնետային գովազդին:

Հասարակական կապերի պահպանումը հիմնականում ուղղված է ապրանքի/ծառայության կամ ընկերության վարկանիշ ստեղծելուն կամ պահպանելուն: Այն ներառում է այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են մամլո հաղորդագրություններ տարածելը, մամուլի ասուլիսները, միջոցառումների կազմակերպումը, սեմինարների կազմակերպումը:

Հաշվի՛ առեք ստորև նշված հարցերը Ձեր ապրանքի առաջխաղացման ուղիները որոշելիս.

 • Ինչպե՞ս կարող եք ուղարկել Ձեր մարքեթինգային հաղորդագրությունները պոտենցիալ հաճախորդներին
 • Ո՞րն է Ձեր պրոդուկտի առաջխաղացման ճիշտ ժամանակը
 • Կարո՞ղ եք արդյոք հեռուստագովազդի միջոցով հասնել Ձեր պոտենցիալ հաճախորդներին
 • Էֆֆեկտի՞վ է արդյոք սոցիալական կայքերի միջոցով առաջխաղացումը Ձեր ապրանքի համար
 • Ո՞րն է Ձեր ապրանքի առաջխաղացման ռազմավարությունը

Ձեր առաջխաղացման ռազմավարությունը կախված է Ձեր բյուջեից, թիրախային շուկայից և ուղերձից, որը ցանկանում եք տարածել:

Մարքեթինգային միքսը գործիք է, որն օգնում է բիզնեսի ղեկավարներին զարգացնել իրենց մարքեթինգային ռազմավարությունը սպառողների կարիքներին և պահանջներին համապատասխան: Դասական տարբերակով Մարքեթինգային միքսը կազմված է 4 բաղադրիչներից՝ մարքեթինգի 4P-երից: 4P-երը անգլերեն 4 բառերի առաջին տառերի հապավումն է՝ Ապրանք (Product), Արժեք/Գին (Price), Վաճառքի վայր (Place), Առաջխաղացում (Promotion):Ապրանք կամ ծառայություն


Ապրանքը կամ ծառայությունը թողարկելիս նախ պետք է համոզվեք, որ շուկայում առկա է տվյալ ապրանքի պահանջարկը և որ այն բավարարում է Ձեր թիրախային խմբի կարիքները և տրամադրում ակնկալվող օգուտները:


Այդ պատճառով ապրանքի ձևավորման փուլում անհրաժեշտ է կատարել շուկայի ուսումնասիրություն և հասկանալ ապրանքի կյանքի ցիկլի տևողությունը:


Յուրաքանչյուր ապրանք կամ ծառայություն ունի կյանքի ցիկլ, որը բաղկացած է 3 հիմնական փուլերից՝ աճի, հասունացման և վաճառքների անկման: Կարևոր է փոփոխել ապրանքը շուկայի պահանջներին համապատասխան և նորամուծություններ կատարել ճիշտ ժամանակին, երբ ապրանքի կյանքի ցիկլը դեռ չի հասել վաճառքների անկման փուլին:


Հաշվի առեք ստորև նշված հարցերը Ձեր ապրանքը թողարկելիս


 • Ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա ապրանքը կամ ծառայությունը հաճախորդի կարիքները բավարարելու համար
 • Որտե՞ղ և ինչպե՞ս է հաճախորդն օգտագործելու այն
 • Կա՞ն արդյոք կարևոր հատկանիշներ, որոնք Դուք բաց եք թողել
 • Արդյո՞ք Դուք ստեղծում եք հատկանիշներ, որոնք հաճախորդի համար արժեք չեն ներկայացնում
 • Ինչո՞վ է Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքը կամ ծառայությունը տարբերվում մրցակիցների կողմից առաջարկված ապրանքից կամ ծառայությունից

Արժեք/Գին


Ապրանքի գինը մարքեթինգ միքսի կարևոր բաղկացուցիչն է, քանի որ դրանից է կախված կազմակերպության շահույթը: Ապրանքի գնի փոփոխությունը մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ ամբողջ մարքեթինգային ռազմավարության վրա, քանի որ այն ազդում է նաև վաճառքների և պահանջարկի վրա: Ապրանքի սահմանված գինը ազդեցություն է ունենում հաճախորդների՝ Ձեր ապրանքի ընկալման վրա: Կարևոր է հիշել, որ չափազանց ցածր գինը միշտ ասոցացվում է ցածր որակի հետ: Հակառակ դեպքում, եթե գինը ավելի բարձր է քան այն արժեքը, որը ստանում է հաճախորդը, հավանաբար նա կնախընտրի չվճարել այդ գումարը տվյալ ապրանքի դիմաց: Ապրանքի գինը որոշելիս կարևոր է համեմատել այն մրցակիցների գնի հետ և համոզվել, որ սահմանված գինը համապատասխանում է այն օգուտին, որը ստանում է հաճախորդը:


Հաշվի առեք ստորև նշված հարցերը Ձեր ապրանքի գինը որոշելիս.


 • Ինչքա՞ն է ապրանքի ինքնարժեքը
 • Ինչպե՞ս է հաճախորդը ընկալում ապրանքի արժեքը
 • Արդյո՞ք գնի չնչին իջեցումը կբարձրացնի Ձեր մասնաբաժինը շուկայում
 • Արդյո՞ք ներկա գինը մրցունակ է շուկայում

Վաճառքի վայր


Ապրանքը պետք է տեղակայել այնպես, որ այն հասանելի լինի պոտենցիալ հաճախորդներին, և դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ Դուք հստակ գիտեք և հասկանում եք Ձեր թիրախային շուկան:


Հաշվի՛ առեք ստորև նշված հարցերը Ձեր ապրանքի վաճառքի վայրը որոշելիս.


 • Որտե՞ղ են սպառողները փնտրում Ձեր ապրանքը
 • Ի՞նչ տեսակի խանութներից են գնումներ կատարում Ձեր հաճախորդները. Նախընտրու՞մ են առևտրի կենտրոններ, փոքր կրպակներ, սուպերմարկետներ, թե՞ կատարում են օնլայն գնումներ
 • Ինչպե՞ս է Ձեր տեղակայման ռազմավարությունը տարբերվում մրցակիցների տեղակայումից
 • Արդյո՞ք մասնակցելու եք ցուցահանդես-վաճառքների
 • Արդյո՞ք ունեք օնլայն խանութի կարիք

Առաջխաղացում


Առաջխաղացումը ապահովում է Ձեր ապրանքի ճանաչելիությունը շուկայում և հետևաբար՝ վաճառքները: Առաջխաղացումը ներառում է մի քանի էլեմենտներ՝ վաճառքների կազմակերպում, հասարակական կապերի պահպանում, գովազդում, վաճառքների առաջխաղացում:


Գովազդը կոմունիկացիայի այն տեսակն է, որի համար դուք պետք է վճարեք մեծ գումարներ: Այն կարող է լինել հեռուստացույցով, ռադիոյով, տպագրական նյութերի միջոցով և ինտերնետային գովազդի միջոցով: Ներկա ժամանակում նախընտրությունը տրվում է հիմնականում ինտերնետային գովազդին:


Հասարակական կապերի պահպանումը հիմնականում ուղղված է ապրանքի/ծառայության կամ ընկերության վարկանիշ ստեղծելուն կամ պահպանելուն: Այն ներառում է այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են մամլո հաղորդագրություններ տարածելը, մամուլի ասուլիսները, միջոցառումների կազմակերպումը, սեմինարների կազմակերպումը:


Հաշվի՛ առեք ստորև նշված հարցերը Ձեր ապրանքի առաջխաղացման ուղիները որոշելիս.


 • Ինչպե՞ս կարող եք ուղարկել Ձեր մարքեթինգային հաղորդագրությունները պոտենցիալ հաճախորդներին
 • Ո՞րն է Ձեր պրոդուկտի առաջխաղացման ճիշտ ժամանակը
 • Կարո՞ղ եք արդյոք հեռուստագովազդի միջոցով հասնել Ձեր պոտենցիալ հաճախորդներին
 • Էֆֆեկտի՞վ է արդյոք սոցիալական կայքերի միջոցով առաջխաղացումը Ձեր ապրանքի համար
 • Ո՞րն է Ձեր ապրանքի առաջխաղացման ռազմավարությունը

Ձեր առաջխաղացման ռազմավարությունը կախված է Ձեր բյուջեից, թիրախային շուկայից և ուղերձից, որը ցանկանում եք տարածել:
Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2017-04-21 17:35:58
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Արևիկ Ղարիբյան
Դեսիգուալ
Չունենալով հագուստի վաճառքի ոլորտում փորձ և փոխարենն ունենալով սեփական բիզնեսն ունենալու և գեղեցիկը մարդկանց ներկայացնելու մեծ ձգտում՝ Արևիկի նախաձեռնությամբ Երևանում բացվեց Դեսիգուալ ապրանքանիշի առաջին խանութը: