sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Գնագոյացման 5 ծուղակներ
(7)
7.0

Ապրանքների կամ ծառայությունների համար ճիշտ սահմանված գինը թույլ է տալիս կազմակերպություններին մեծացնել վաճառքի ծավալները և կառուցել հավատարիմ հաճախորդների բազա: Մինչդեռ սխալ ընտրված գինը կարող է ստեղծել մի իրավիճակ, որտեղ կազմակերպությունը պետք է պայքարի, որպեսզի կարողանա հասնել եկամտաբերության: Ապրանքի կամ ծառայության գինը սահմանելիս խուսափե՛ք ստորև ներկայացված 5 ծուղակներից.

Չեք հաշվարկում բոլոր ծախսերը

Իրատեսական գին սահմանելու համար անհրաժեշտ է իմանալ ապրանքի կամ ծառայության ստեղծման ժամանակ առաջացող բոլոր ծախսերը՝ ներառյալ ապրանքի տարբեր մասնիկների և պաշարների ծախսերը, ինպես նաև ոչ նյութական ակտիվների ծախսերը, ինչպես օրինակ աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները: Շատ ձեռնարկատերեր սահմանում են գին, որը չի ներառում վերադիր ծախսերը, ինչպես օրինակ վարձավճարները կամ էլէկտրաէներգիայի վճարը: Եթե դուք կամայական գին սահմանեք, որը կապ չունի Ձեր կատարված ծախսերի հետ, ապա բարդ կլինի որոշել գների փոփոխման ճիշտ ժամանակը:

Հետևում եք մրցակիցներին

Գինը սահմանել հիմնվելով մրցակիցների կողմից առաջարկված գնի վրա՝ ռիսկային է, քանի որ ծախսերը, որոնք մրցակիցները ներառում են գնի մեջ, կարող են չհամապատասխանել Ձեր կողմից կատարված ծախսերին: Նրանք կարող են մատակարարներին ավելի շատ կամ քիչ վճարել, ձեռք բերել նոր տեխնոլոգիաներ կամ ունենալ մարքեթինգային մեծ կամ փոքր բյուջե: Սակայն մրցակիցների գներին ծանոթ լինելը, նույնպես կարևոր է վստահ լինելու համար, որ Ձեր կողմից սահմանված գինը իրատեսական է շուկայում: Եթե նկատում եք, որ Ձեր ապրանքի կամ ծառայության գինը շատ ավելի ցածր է, քան մրցակիցներինը, ստուգեք, թե արդյո՞ք բաց չեք թողել որևէ ծախս, որը չեք ներառել գնի մեջ:

Գնային մրցակցություն

Մրցակիցներից առաջ անցնելու համար ցածր գին սահմանելով՝ Դուք հնարավոր է նոր գնորդներ ձեռք բերեք, սակայն պահել նրանց որպես հավատարիմ հաճախորդ, հնարավոր չէ: Եթե ցածր գինը գրավել է նրանց, ապա առաջին իսկ գրավիչ առաջարկի դեպքում նրանք կլքեն Ձեր ընկերությունը ավելի ցածր գին գտնելու համար: Ավելի ճիշտ մոտեցում կլինի տարբերվել մրցակիցներից մի շարք առավելություններով, ինչպես օրինակ՝ հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացում, ապրանքի որակի և հատկանիշների բարելավում:

Չեք բարձրացնում գինը

Բարձր պահանջարկը կամ աճող ծախսերը ստեղծում են մի իրավիճակ, որտեղ դուք պետք է որոշեք. բարձրացնել գինը, թե թողնել նույնը: Որոշ ձեռնարկատերեր խուսափում են գների բարձրացումից՝ մտածելով, որ հաճախորդները բացասաբար կարձագանքեն փոփոխությանը: Ամեն դեպքում ավելի ճիշտ քաղաքականություն է պարբերաբար բարձրացնել գինը փոքր մասնաբաժիններով, քան անսպասելիորեն բարձրացնել գինը: Այլ կերպ ասած 10% գնի բարձրացումը ավելի բացասական արձագանք կունենա, քան 2 անգամ 5% գնի բարձրացումը:

Գնի իջեցում առանց պայմանների փոփոխության

Որոշ հաճախորդներ կփորձեն ավելի հարմար պայմաններով ապրանք կամ ծառայություն ձեռք բերել Ձեր կազմակերպությունից: Նախապես պայմանավորված գնից ավելի ցածր գնով պատվերի կատարումը, հնարավոր է ազդակ լինել, որ Ձեր նախնական գինը չափազանց բարձր էր, և բոլոր հետագա գործարքները կարող են դառնալ սակարկելի: Ավելի ճիշտ մոտեցում է սահմանել ցածր գին, բայց փոփոխել մատուցման պայմանները: Օրինակ՝ Դուք կարող եք սակարկել և իջեցնել միավորի գինը ավելի մեծ ծավալի դեպքում:

Ապրանքների կամ ծառայությունների համար ճիշտ սահմանված գինը թույլ է տալիս կազմակերպություններին մեծացնել վաճառքի ծավալները և կառուցել հավատարիմ հաճախորդների բազա: Մինչդեռ սխալ ընտրված գինը կարող է ստեղծել մի իրավիճակ, որտեղ կազմակերպությունը պետք է պայքարի, որպեսզի կարողանա հասնել եկամտաբերության: Ապրանքի կամ ծառայության գինը սահմանելիս խուսափե՛ք ստորև ներկայացված 5 ծուղակներից.


Չեք հաշվարկում բոլոր ծախսերը


Իրատեսական գին սահմանելու համար անհրաժեշտ է իմանալ ապրանքի կամ ծառայության ստեղծման ժամանակ առաջացող բոլոր ծախսերը՝ ներառյալ ապրանքի տարբեր մասնիկների և պաշարների ծախսերը, ինպես նաև ոչ նյութական ակտիվների ծախսերը, ինչպես օրինակ աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները: Շատ ձեռնարկատերեր սահմանում են գին, որը չի ներառում վերադիր ծախսերը, ինչպես օրինակ վարձավճարները կամ էլէկտրաէներգիայի վճարը: Եթե դուք կամայական գին սահմանեք, որը կապ չունի Ձեր կատարված ծախսերի հետ, ապա բարդ կլինի որոշել գների փոփոխման ճիշտ ժամանակը:


Հետևում եք մրցակիցներին


Գինը սահմանել հիմնվելով մրցակիցների կողմից առաջարկված գնի վրա՝ ռիսկային է, քանի որ ծախսերը, որոնք մրցակիցները ներառում են գնի մեջ, կարող են չհամապատասխանել Ձեր կողմից կատարված ծախսերին: Նրանք կարող են մատակարարներին ավելի շատ կամ քիչ վճարել, ձեռք բերել նոր տեխնոլոգիաներ կամ ունենալ մարքեթինգային մեծ կամ փոքր բյուջե: Սակայն մրցակիցների գներին ծանոթ լինելը, նույնպես կարևոր է վստահ լինելու համար, որ Ձեր կողմից սահմանված գինը իրատեսական է շուկայում: Եթե նկատում եք, որ Ձեր ապրանքի կամ ծառայության գինը շատ ավելի ցածր է, քան մրցակիցներինը, ստուգեք, թե արդյո՞ք բաց չեք թողել որևէ ծախս, որը չեք ներառել գնի մեջ:


Գնային մրցակցություն


Մրցակիցներից առաջ անցնելու համար ցածր գին սահմանելով՝ Դուք հնարավոր է նոր գնորդներ ձեռք բերեք, սակայն պահել նրանց որպես հավատարիմ հաճախորդ, հնարավոր չէ: Եթե ցածր գինը գրավել է նրանց, ապա առաջին իսկ գրավիչ առաջարկի դեպքում նրանք կլքեն Ձեր ընկերությունը ավելի ցածր գին գտնելու համար: Ավելի ճիշտ մոտեցում կլինի տարբերվել մրցակիցներից մի շարք առավելություններով, ինչպես օրինակ՝ հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացում, ապրանքի որակի և հատկանիշների բարելավում:


Չեք բարձրացնում գինը


Բարձր պահանջարկը կամ աճող ծախսերը ստեղծում են մի իրավիճակ, որտեղ դուք պետք է որոշեք. բարձրացնել գինը, թե թողնել նույնը: Որոշ ձեռնարկատերեր խուսափում են գների բարձրացումից՝ մտածելով, որ հաճախորդները բացասաբար կարձագանքեն փոփոխությանը: Ամեն դեպքում ավելի ճիշտ քաղաքականություն է պարբերաբար բարձրացնել գինը փոքր մասնաբաժիններով, քան անսպասելիորեն բարձրացնել գինը: Այլ կերպ ասած 10% գնի բարձրացումը ավելի բացասական արձագանք կունենա, քան 2 անգամ 5% գնի բարձրացումը:


Գնի իջեցում առանց պայմանների փոփոխության


Որոշ հաճախորդներ կփորձեն ավելի հարմար պայմաններով ապրանք կամ ծառայություն ձեռք բերել Ձեր կազմակերպությունից: Նախապես պայմանավորված գնից ավելի ցածր գնով պատվերի կատարումը, հնարավոր է ազդակ լինել, որ Ձեր նախնական գինը չափազանց բարձր էր, և բոլոր հետագա գործարքները կարող են դառնալ սակարկելի: Ավելի ճիշտ մոտեցում է սահմանել ցածր գին, բայց փոփոխել մատուցման պայմանները: Օրինակ՝ Դուք կարող եք սակարկել և իջեցնել միավորի գինը ավելի մեծ ծավալի դեպքում:

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2017-03-02 15:27:31
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Մելինե Միրիջանյան
Մայ Փարթի
Երևանում քաղցրավենիքների սիրահարների՝ իրենց միջոցառումները գեղեցիկ կազմակերպել ցանկացողների համար կա ևս մեկ սիրված վայր`My Party: Մելինեն վստահեցնում է, որ սիրով պատրաստված թխվածքները ամենահամեղն ու գեղեցիկն են լինում: