sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Աշխատավարձ
(5)
4.2

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Աշխատավարձը բաղկացած է հիմնական աշխատավարձից (երբեմն այն նաև անվանում են բազային աշխատավարձ կամ պաշտոնային դրույքաչափ) և լրացուցիչ աշխատավարձից։ Հիմնական աշխատավարձը միշտ պետք է սահմանված լինի աշխատանքային պայմանագրում (կամ աշխատանքի ընդունման մասին հրամանում)։

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

Նվազագույն աշխատավարձի չափը սահմանվում է օրենքով։ Այս չափը վերաբերում հիմնական զուտ աշխատավարձին, և դրա մեջ չեն ներառվում հարկերը, նպատակային սոցիալական վճարները, հավելումները, հավելավճարները, պարգևատրումները և խրախուսական այլ վճարումները:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

1. ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԸ վճարվում է հետևյալ աշխատանքների համար`

  • ծանր, վնասակար (ըստ կառավարության կողմից հաստատված ցանկի)
  • առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանք կատարելու (ըստ կառավարության կողմից հաստատված ցանկի)
  • արտաժամյա
  • գիշերային աշխատանքների
  • հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքների համար

2. ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐԸ գործատուի որոշմամբ կամ պայմանագրի համաձայն վճարվում է որակավորման (դասային, դիվանագիտական, գիտական աստիճան, կոչում և այլն) կամ աշխատանքային ստաժի համար:

3. ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄԸ վճարվում էաշխատանքային պարտականությունները պատշաճ կատարելու, երկարամյա աշխատանքի և ծառայության, ծառայողական պարտականությունները գերազանց կատարելու համար: Այս հիմքերի նշումը համապատասխան հրամանում անհրաժեշտ է, որպեսզի վճարումը ճանաչվի որպես պարգևավճար հարկային նպատակներով։

4. ԼՐԱՎՃԱՐԸ գործատուի որոշմամբ կամ պայմանագրի համաձայն աշխատողին վճարվող ցանկացած այլ լրացուցիչ վարձատրությունն է:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻՑ ՊԱՀՈՒՄՆԵՐԸ

 • Գործատուին ունեցած աշխատողի պարտքերը մարելու համար` գործատուի կողմից աշխատավարձից կարող են պահվել`
 • աշխատողին տրված կանխավճարը
 • մեխանիկական սխալների հետևանքով կատարված ավել վճարումները
 • գործուղման կամ աշխատանքի այլ վայր փոխադրվելու կամ առանձին գործողությունների կատարման համար աշխատողին տրված կանխավճարի չծախսված և ժամանակին չվերադարձված գումարը
 • աշխատողի մեղքով գործատուին պատճառված վնասի հատուցման գումարը:

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am Հեռ․՝ 060 54 12 95

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ


Աշխատավարձը բաղկացած է հիմնական աշխատավարձից (երբեմն այն նաև անվանում են բազային աշխատավարձ կամ պաշտոնային դրույքաչափ) և լրացուցիչ աշխատավարձից։ Հիմնական աշխատավարձը միշտ պետք է սահմանված լինի աշխատանքային պայմանագրում (կամ աշխատանքի ընդունման մասին հրամանում)։


ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ


Նվազագույն աշխատավարձի չափը սահմանվում է օրենքով։ Այս չափը վերաբերում հիմնական զուտ աշխատավարձին, և դրա մեջ չեն ներառվում հարկերը, նպատակային սոցիալական վճարները, հավելումները, հավելավճարները, պարգևատրումները և խրախուսական այլ վճարումները:


ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ


1. ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԸ վճարվում է հետևյալ աշխատանքների համար`


  • ծանր, վնասակար (ըստ կառավարության կողմից հաստատված ցանկի)
  • առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանք կատարելու (ըստ կառավարության կողմից հաստատված ցանկի)
  • արտաժամյա
  • գիշերային աշխատանքների
  • հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքների համար2. ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐԸ գործատուի որոշմամբ կամ պայմանագրի համաձայն վճարվում է որակավորման (դասային, դիվանագիտական, գիտական աստիճան, կոչում և այլն) կամ աշխատանքային ստաժի համար:


3. ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄԸ վճարվում էաշխատանքային պարտականությունները պատշաճ կատարելու, երկարամյա աշխատանքի և ծառայության, ծառայողական պարտականությունները գերազանց կատարելու համար: Այս հիմքերի նշումը համապատասխան հրամանում անհրաժեշտ է, որպեսզի վճարումը ճանաչվի որպես պարգևավճար հարկային նպատակներով։


4. ԼՐԱՎՃԱՐԸ գործատուի որոշմամբ կամ պայմանագրի համաձայն աշխատողին վճարվող ցանկացած այլ լրացուցիչ վարձատրությունն է:ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻՑ ՊԱՀՈՒՄՆԵՐԸ


 • Գործատուին ունեցած աշխատողի պարտքերը մարելու համար` գործատուի կողմից աշխատավարձից կարող են պահվել`
 • աշխատողին տրված կանխավճարը
 • մեխանիկական սխալների հետևանքով կատարված ավել վճարումները
 • գործուղման կամ աշխատանքի այլ վայր փոխադրվելու կամ առանձին գործողությունների կատարման համար աշխատողին տրված կանխավճարի չծախսված և ժամանակին չվերադարձված գումարը
 • աշխատողի մեղքով գործատուին պատճառված վնասի հատուցման գումարը:Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-11-04 13:38:36
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Գնել Նազանյան
Դարման
Բիզնեսը նման է երեխայի. պետք է սիրել նրան: Եթե չես սիրում, ապա չես կարող հաջողակ լինել: Ես վերածեցի իմ հոբբին բիզնեսի: Սակայն շուտով բացահայտեցի, որ միայն «սերը» բավարար չէ. վճռական դեր ունեն նաև բիզնես գիտելիքները: