sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Նոր բիզնես սկսելու ստուգաթերթ
(13)
10.2

Նոր բիզնես սկսելու ստուգաթերթն իրենից ներկայացնում է այն հիմնական քայլերը, որոնք անհրաժեշտ է կատարել նոր բիզնես գործունեություն սկսելուց առաջ:

 1. Ընտրե՛ք Ձեզ հարմար բիզնեսի տարբերակ` հաշվի առնելով
 • անձնական նպատակները և մոտիվացիան
 • անձնական հմտությունները
 1. Գնահատե՛ք ընտրված բիզնեսի իրագործելիությունը.
 • կատարե՛ք ֆինանսական կանխատեսումներ
 • պարզե՛ք, թե ինչ ծախսեր կառաջանան առաջին տարվա ընթացքում
 1. Պարզե՛ք սկսնակ բիզնեսի /ստարտափ/ պահանջները և հաճախ հանդիպող ծուղակները.
 • ուսումնասիրե՛ք կազմակերպության իրավական ձևերը և տեսակները
 • պարզե՛ք Ձեր կազմակերպության համար անհրաժեշտ թույլտվությունները, լիցենզիաները, կանոններն ու կանոնակարգերը
 • ուսումնասիրե՛ք իրավաբանական անձ (անհատ ձեռնարկատեր) հիմնելու քայլերը
 • սահմանե՛ք հարկային մարմիններին ներկայացվող հաշվետվությունների տեսակները
 • սահմանե՛ք կառավարման համակարգեր ներքին աուդիտի համար
 • պարզե՛ք մասնագիտական կարիքները՝ մարքեթինգային, իրավաբանական, հաշվապահական, հարկային, ապահովագրական և բանկային
 1. Մշակե՛ք բիզնես պլան.
 • կազմե՛ք բիզնես պլան
 • քննարկե՛ք բոլոր մանրամասները
 • ընտրե՛ք անվանում բիզնեսի համար և սահմանե՛ք գործարկման օրը
 • ընտրե՛ք համապատասխան տարածք գործունեություն իրականացնելու համար (անհրաժեշտության դեպքում)
 • բացահայտե՛ք հաճախորդներին և հնարավոր մրցակիցներին
 • մշակե՛ք մարքեթինգային պլան
 1. Գտե՛ք ֆինանսավորման աղբյուրներ և ձե՛ռք բերեք նախնական կապիտալ:
 1. Վերջնականացրե՛ք բոլոր սկզբնական պահանջները.
 • իրավաբանորեն առանձնացրե՛ք Ձեզ և Ձեր բիզնեսը
 • ստորագրե՛ք պայմանագրեր և վարձակալության համաձայնագրեր
 • ձե՛ռք բերեք բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա, վճարե՛ք անհրաժեշտ հարկերը և տուրքերը
 • կարգավորե՛ք կոմունալ հարցերը
 • ձե՛ռք բերեք կահույք և սարքավորումներ
 • ձևավորե՛ք և տպագրե՛ք բիզնես այցեքարտեր
 • բացե՛ք բանկային հաշիվ բիզնեսի համար
 • մշակե՛ք հաճախորդների հետ կնքվող պայմանագրերի ձևանմուշներ
 • սահմանե՛ք հաշվապահական համակարգ
 • ապահովագրե՛ք բիզնեսը
 • մշակե՛ք կայքէջ և ստեղծե՛ք բիզնեսի անձնական էջ սոցիալական կայքերում


Նոր բիզնես սկսելու ստուգաթերթն իրենից ներկայացնում է այն հիմնական քայլերը, որոնք անհրաժեշտ է կատարել նոր բիզնես գործունեություն սկսելուց առաջ:


 1. Ընտրե՛ք Ձեզ հարմար բիզնեսի տարբերակ` հաշվի առնելով

 • անձնական նպատակները և մոտիվացիան
 • անձնական հմտությունները

 1. Գնահատե՛ք ընտրված բիզնեսի իրագործելիությունը.

 • կատարե՛ք ֆինանսական կանխատեսումներ
 • պարզե՛ք, թե ինչ ծախսեր կառաջանան առաջին տարվա ընթացքում

 1. Պարզե՛ք սկսնակ բիզնեսի /ստարտափ/ պահանջները և հաճախ հանդիպող ծուղակները.

 • ուսումնասիրե՛ք կազմակերպության իրավական ձևերը և տեսակները
 • պարզե՛ք Ձեր կազմակերպության համար անհրաժեշտ թույլտվությունները, լիցենզիաները, կանոններն ու կանոնակարգերը
 • ուսումնասիրե՛ք իրավաբանական անձ (անհատ ձեռնարկատեր) հիմնելու քայլերը
 • սահմանե՛ք հարկային մարմիններին ներկայացվող հաշվետվությունների տեսակները
 • սահմանե՛ք կառավարման համակարգեր ներքին աուդիտի համար
 • պարզե՛ք մասնագիտական կարիքները՝ մարքեթինգային, իրավաբանական, հաշվապահական, հարկային, ապահովագրական և բանկային

 1. Մշակե՛ք բիզնես պլան.

 • կազմե՛ք բիզնես պլան
 • քննարկե՛ք բոլոր մանրամասները
 • ընտրե՛ք անվանում բիզնեսի համար և սահմանե՛ք գործարկման օրը
 • ընտրե՛ք համապատասխան տարածք գործունեություն իրականացնելու համար (անհրաժեշտության դեպքում)
 • բացահայտե՛ք հաճախորդներին և հնարավոր մրցակիցներին
 • մշակե՛ք մարքեթինգային պլան

 1. Գտե՛ք ֆինանսավորման աղբյուրներ և ձե՛ռք բերեք նախնական կապիտալ:

 1. Վերջնականացրե՛ք բոլոր սկզբնական պահանջները.

 • իրավաբանորեն առանձնացրե՛ք Ձեզ և Ձեր բիզնեսը
 • ստորագրե՛ք պայմանագրեր և վարձակալության համաձայնագրեր
 • ձե՛ռք բերեք բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա, վճարե՛ք անհրաժեշտ հարկերը և տուրքերը
 • կարգավորե՛ք կոմունալ հարցերը
 • ձե՛ռք բերեք կահույք և սարքավորումներ
 • ձևավորե՛ք և տպագրե՛ք բիզնես այցեքարտեր
 • բացե՛ք բանկային հաշիվ բիզնեսի համար
 • մշակե՛ք հաճախորդների հետ կնքվող պայմանագրերի ձևանմուշներ
 • սահմանե՛ք հաշվապահական համակարգ
 • ապահովագրե՛ք բիզնեսը
 • մշակե՛ք կայքէջ և ստեղծե՛ք բիզնեսի անձնական էջ սոցիալական կայքերում
Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-10-19 08:43:53
DDD
2019-07-25 12:41:08
Great!
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Գնել Նազանյան
Դարման
Բիզնեսը նման է երեխայի. պետք է սիրել նրան: Եթե չես սիրում, ապա չես կարող հաջողակ լինել: Ես վերածեցի իմ հոբբին բիզնեսի: Սակայն շուտով բացահայտեցի, որ միայն «սերը» բավարար չէ. վճռական դեր ունեն նաև բիզնես գիտելիքները: