sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Փողի ժամանակային արժեք: Ներկա Արժեք, Ապագա Արժեք
(11)
10.0

Ներդրումների արդարացված լինելու նախապայմանը եկամտաբերության նվազագույն շեմի ապահովումն է, այնպես, որ ստացված շահույթը կոմպենսացնի թե՛ ներդրված գումարը, և թե՛ այն ժամանակը, որը ծախսվել է եկամտի ստացման համար: Փողի ժամանակային արժեքի պատճառով Ձեր ունեցած գումարը ներկայումս ավելին արժի քան ապագայում, որը պայմանավորված է որոշակի ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ինֆլյացիայով: Այլ կերպ ասած, գումարը, որը նախատեսում եք վաստակել ապագայում, չունի ներկայիս արժեքը:

Հասկանալու համար՝ արդյոք արժի ներդրում կատարել որևէ պրոյեկտի իրականացման համար առանձնացնում են փողի ներկա (Present Value) ու ապագա (Future Value) արժեքների հասկացությունները: Փողի ներկա արժեքը ցույց է տալիս, թե ինչ արժե ապագայի X գումարն այսօր: Ներկա արժեքի հաշվարկման գործընթացը կոչվում է դիսկոնտավորում: Ապագա արժեքը ցույց է տալիս, թե ինչ արժե այսօրվա X գումարն ապագայում, որի հաշվարկման գործընթացը կոչվում է կապիտալացում:

Նախագծի արժեքի որոշումը բավականին բարդ գործընթաց է, այդ իսկ պատճառով ներկա արժեքի տեսությունը լավագույնս հասկանալու համար այն ներկայացնենք օրինակով:

Օրինակ, եթե տարվա սկզբին 100,000 ՀՀ դրամ ներդնում եք բանկում 10%-ով, ապա տարվա վերջում կունենանք 110,000 ՀՀ դրամ: Այսպիով, 100,000 ՀՀ դրամը 1 տարի հետո ստացված 110,000-ի ներկա արժեքն է: Եթե 110,000-ը ներդրվի մյուս տարվա համար, ապա կստացվի 121,000 ՀՀ դրամ, 3-րդ տարվա դեպքում՝ 133,000 ՀՀ դրամ: Ստացվում է, որ 100,000 ՀՀ դրամը 10%-ով բանկում ներդնելու դեպքում 3 տարի հետո կունենանք 133,000 ՀՀ դրամ, հետևաբար կարելի է ասել, որ ապագայում ստացված 100,000-ը ավելի քիչ արժեք ունի, քան ներկայիս 100,000-ը:

Ներկա Արժեք

Իսկ ինչպե՞ս հասկանալ 10%-ով ներդրված և 3 տարի անց ստացված 100,000 ՀՀ դրամի ներկա արժեքը (անգլ.՝ Present Value): Այն գտնելու համար օգտագործվում է դիսկոնտավորված դրամական հոսքերի մեթոդը (անգլ.՝ discounted cash-flow method): Այս մեթոդը հաշվի է առնում, թե ինչպես է տոկոսադրույքը ազդում ապագայում ստացված դրամական հոսքերի ներկա արժեքի վրա: Ապագայի դրամական հոսքերը ներկա արժեքի վերածելու համար օգտագործվում է դիսկոնտավորման գործակիցը (անգլ.՝ Discount factor):

որտեղ՝ r - տոկոսադրույք

n - տարիների թիվ

Ապագայում ստացված դրամական հոսքերի ներկա արժեքը գտնելու համար պետք է բազմապատկել ապագայի զուտ դրամական հոսքերը դիսկոնտավորման գործակցով.

Ներկա արժեք Present Value= Ապագա արժեք (Future Value)×դիսկոնտավորման գործակից

Ըստ մեր օրինակի՝

Այսինքն՝ 3 տարի հետո ստացված 100,000 ՀՀ դրամը այսօր արժե ընդամենը 75,131 ՀՀ դրամ:

Ապագա Արժեք

Իսկ ինչպե՞ս հասկանալ, թե 2 տարի անց որքան կարժենա ներկա պահին Ձեր ունեցած 100,000 ՀՀ դրամը, եթե այն կարող եք ներդնել 10% տոկոսադրույքով: Այսպիսով ապագա արժեքը պարզելու համար հարկավոր է իմանալ, թե որքան գումար ունեք ներկա պահին, որքան է տոկոսադրույքը, և որքան ժամանակով եք ցանկանում ներդրում կատարել:

Ըստ մեր օրինակի՝

Այսպիսով, եթե ներդրում կատարեք 100,000 ՀՀ դրամ 10% տոկոսադրույքով, ապա 2 տարի անց Դուք կունենաք 121,000 ՀՀ դրամ:

Ներդրումների արդարացված լինելու նախապայմանը եկամտաբերության նվազագույն շեմի ապահովումն է, այնպես, որ ստացված շահույթը կոմպենսացնի թե՛ ներդրված գումարը, և թե՛ այն ժամանակը, որը ծախսվել է եկամտի ստացման համար: Փողի ժամանակային արժեքի պատճառով Ձեր ունեցած գումարը ներկայումս ավելին արժի քան ապագայում, որը պայմանավորված է որոշակի ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ինֆլյացիայով: Այլ կերպ ասած, գումարը, որը նախատեսում եք վաստակել ապագայում, չունի ներկայիս արժեքը:


Հասկանալու համար՝ արդյոք արժի ներդրում կատարել որևէ պրոյեկտի իրականացման համար առանձնացնում են փողի ներկա (Present Value) ու ապագա (Future Value) արժեքների հասկացությունները: Փողի ներկա արժեքը ցույց է տալիս, թե ինչ արժե ապագայի X գումարն այսօր: Ներկա արժեքի հաշվարկման գործընթացը կոչվում է դիսկոնտավորում: Ապագա արժեքը ցույց է տալիս, թե ինչ արժե այսօրվա X գումարն ապագայում, որի հաշվարկման գործընթացը կոչվում է կապիտալացում:


Նախագծի արժեքի որոշումը բավականին բարդ գործընթաց է, այդ իսկ պատճառով ներկա արժեքի տեսությունը լավագույնս հասկանալու համար այն ներկայացնենք օրինակով:


Օրինակ, եթե տարվա սկզբին 100,000 ՀՀ դրամ ներդնում եք բանկում 10%-ով, ապա տարվա վերջում կունենանք 110,000 ՀՀ դրամ: Այսպիով, 100,000 ՀՀ դրամը 1 տարի հետո ստացված 110,000-ի ներկա արժեքն է: Եթե 110,000-ը ներդրվի մյուս տարվա համար, ապա կստացվի 121,000 ՀՀ դրամ, 3-րդ տարվա դեպքում՝ 133,000 ՀՀ դրամ: Ստացվում է, որ 100,000 ՀՀ դրամը 10%-ով բանկում ներդնելու դեպքում 3 տարի հետո կունենանք 133,000 ՀՀ դրամ, հետևաբար կարելի է ասել, որ ապագայում ստացված 100,000-ը ավելի քիչ արժեք ունի, քան ներկայիս 100,000-ը:


Ներկա Արժեք


Իսկ ինչպե՞ս հասկանալ 10%-ով ներդրված և 3 տարի անց ստացված 100,000 ՀՀ դրամի ներկա արժեքը (անգլ.՝ Present Value): Այն գտնելու համար օգտագործվում է դիսկոնտավորված դրամական հոսքերի մեթոդը (անգլ.՝ discounted cash-flow method): Այս մեթոդը հաշվի է առնում, թե ինչպես է տոկոսադրույքը ազդում ապագայում ստացված դրամական հոսքերի ներկա արժեքի վրա: Ապագայի դրամական հոսքերը ներկա արժեքի վերածելու համար օգտագործվում է դիսկոնտավորման գործակիցը (անգլ.՝ Discount factor):որտեղ՝ r - տոկոսադրույք


n - տարիների թիվ


Ապագայում ստացված դրամական հոսքերի ներկա արժեքը գտնելու համար պետք է բազմապատկել ապագայի զուտ դրամական հոսքերը դիսկոնտավորման գործակցով.


Ներկա արժեք Present Value= Ապագա արժեք (Future Value)×դիսկոնտավորման գործակից


Ըստ մեր օրինակի՝Այսինքն՝ 3 տարի հետո ստացված 100,000 ՀՀ դրամը այսօր արժե ընդամենը 75,131 ՀՀ դրամ:Ապագա Արժեք


Իսկ ինչպե՞ս հասկանալ, թե 2 տարի անց որքան կարժենա ներկա պահին Ձեր ունեցած 100,000 ՀՀ դրամը, եթե այն կարող եք ներդնել 10% տոկոսադրույքով: Այսպիսով ապագա արժեքը պարզելու համար հարկավոր է իմանալ, թե որքան գումար ունեք ներկա պահին, որքան է տոկոսադրույքը, և որքան ժամանակով եք ցանկանում ներդրում կատարել:Ըստ մեր օրինակի՝Այսպիսով, եթե ներդրում կատարեք 100,000 ՀՀ դրամ 10% տոկոսադրույքով, ապա 2 տարի անց Դուք կունենաք 121,000 ՀՀ դրամ:

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2018-10-31 15:27:50
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Գնել Նազանյան
Դարման
Բիզնեսը նման է երեխայի. պետք է սիրել նրան: Եթե չես սիրում, ապա չես կարող հաջողակ լինել: Ես վերածեցի իմ հոբբին բիզնեսի: Սակայն շուտով բացահայտեցի, որ միայն «սերը» բավարար չէ. վճռական դեր ունեն նաև բիզնես գիտելիքները: