sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Նյութական պատասխանատվություն աշխատանքային հարաբերությունների շրջանակում
(3)
2.4

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Նյութական պատասխանատվությունը առաջանում է, եթե կողմերից մեկի մեղքով անօրինական արարքով մյուս կողմին պատճառվել է վնաս, և վնասի առաջացումը կապված է աշխատանքային գործունեության հետ:

ՀԻՄՔ. կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկվում աշխատողը, ով խախտել է աշխատանքի կարգապահությունը:

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ. աշխատանքային կարգապահությունը խախտելու համար կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը՝

  • նկատողություն
  • խիստ նկատողություն
  • օրենքով սահմանված հիմքերով աշխատանքային պայմանագրի լուծում

ՏՈՒՅԺԻ ՏԵՍԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. տույժի կիրառման դեպքումպետք է հաշվի առնվեն խախտման ծանրությունը և դրա հետևանքները, աշխատողի մեղքը, այդ խախտման կատարման հանգամանքները և աշխատողի` նախկինում կատարած աշխատանքը:

ՏՈՒՅԺԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ.անհրաժեշտ է աշխատողից պահանջել բացատրություն, եթե աշխատողը առանձ հարգելի պատճառների չի ներկայացնում բացատրություն, ապա կարելի է կիրառել առանց դրա:

ՏՈՒՅԺԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ. կարող է կիրառվել հայտնաբերելուց մեկ ամսվա ընթացքում և չի կարող կիրառվել եթե խախտումից հետո անցել է վեց ամիս (որոշ դեպքերում՝ մեկ տարի):

ՏՈՒՅԺԻ ՄԱՐՈՒՄ.եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ տարվա ընթացքում աշխատողը չի ենթարկվել նոր կարգապահական տույժի, ապա այն համարվում է մարված:

ՏՈՒՅԺԻ ՀԱՆՈՒՄ. կարգապահական տույժը կարող է հանվել մինչև մեկ տարին լրանալը, եթե աշխատողը թույլ չի տվել նոր կարգապահական խախտում և բարեխղճորեն կատարում է իր աշխատանքային պարտականությունները:

ՏՈՒՅԺԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ. կարգապահական տույժը կարող է բողոքարկվել դրա մասին հրամանի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում:

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am Հեռ․՝ 060 54 12 95

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ


Նյութական պատասխանատվությունը առաջանում է, եթե կողմերից մեկի մեղքով անօրինական արարքով մյուս կողմին պատճառվել է վնաս, և վնասի առաջացումը կապված է աշխատանքային գործունեության հետ:
ՀԻՄՔ. կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկվում աշխատողը, ով խախտել է աշխատանքի կարգապահությունը:


ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ. աշխատանքային կարգապահությունը խախտելու համար կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը՝


  • նկատողություն
  • խիստ նկատողություն
  • օրենքով սահմանված հիմքերով աշխատանքային պայմանագրի լուծում

ՏՈՒՅԺԻ ՏԵՍԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. տույժի կիրառման դեպքումպետք է հաշվի առնվեն խախտման ծանրությունը և դրա հետևանքները, աշխատողի մեղքը, այդ խախտման կատարման հանգամանքները և աշխատողի` նախկինում կատարած աշխատանքը:


ՏՈՒՅԺԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ.անհրաժեշտ է աշխատողից պահանջել բացատրություն, եթե աշխատողը առանձ հարգելի պատճառների չի ներկայացնում բացատրություն, ապա կարելի է կիրառել առանց դրա:


ՏՈՒՅԺԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ. կարող է կիրառվել հայտնաբերելուց մեկ ամսվա ընթացքում և չի կարող կիրառվել եթե խախտումից հետո անցել է վեց ամիս (որոշ դեպքերում՝ մեկ տարի):


ՏՈՒՅԺԻ ՄԱՐՈՒՄ.եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո մեկ տարվա ընթացքում աշխատողը չի ենթարկվել նոր կարգապահական տույժի, ապա այն համարվում է մարված:


ՏՈՒՅԺԻ ՀԱՆՈՒՄ. կարգապահական տույժը կարող է հանվել մինչև մեկ տարին լրանալը, եթե աշխատողը թույլ չի տվել նոր կարգապահական խախտում և բարեխղճորեն կատարում է իր աշխատանքային պարտականությունները:


ՏՈՒՅԺԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ. կարգապահական տույժը կարող է բողոքարկվել դրա մասին հրամանի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում:Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-11-04 13:38:23
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Վարդան Եսայան
Պարկ Ավենյու
Արդեն 7 տարի է Պարկ Ավենյու հյուրանոցը հատուկ հյուրընկալ ոգով ընդունում է զբոսաշրջիկներ աշխարհի տարբեր վայրերից և ներկայացնում Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը: