search
close
singin icon
close

Հաշվապահական հաշվեկշռի ձևանմուշ

Հունվարի 25, 2021
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
0

Հաշվապահական հաշվեկշիռը կազմակերպության որոշակի ժամանակահատվածի համար տնտեսական միջոցների և դրանց գոյացման աղբյուրների արտացոլումն է դրամական արտահայտությամբ:

Ստորև ներկայացված են հաշվապահական հաշվեկշռի այն երեք հիմնական հատվածները, որոնք ներդրողներին ցույց են տալիս կազմակերպության ակտիվները, պարտավորությունները, ինչպես նաև բաժնետերերի կողմից իրականացված ներդրումները:

Ակտիվները այն միջոցներն են որոնք պատկանում են կազմակերպությանը: Դրանք այն ռեսուրսներն են, որոնք ձեռք են բերվել գործարքների միջոցով և ունեն ապագա տնտեսական օգուտ, որը կարող է չափվել դրամային արտահայտությամբ: Ակտիվները ներառում են նաև կատարված կանխավճարները, ինչպիսիք են օրինակ՝ գովազդի, ապահովագրության, տուրքերի և վարձավճարի համար կատարված կանխավճարները: Ակտիվները բաղկացած են երկու բաժնից՝ ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ակտիվներ: Ոչ ընթացիկ ակտիվները 1 տարուց ավելի օգտագործվող այն միջոցներն են, որոնք ձեռք են բերվում երկարաժամկետ օգտագործման նպատակով և որոնց օգտագործումից ակնկալվում է ստանալ շահույթ։ Ոչ ընթացիկ ակտիվները նախատեսված չեն վաճառքի համար։ Դրանց թվին դասվում են շենքերը, սարքավորումները, գույքը, համակարգչային ծրագրերը, լիցենզիաները և այլն։ Ընթացիկ են կոչվում այն միջոցները, որոնք վաճառվում, օգտագործվում և սպառվում են 12 ամսից պակաս ժամկետում։ Ընթացիկ ակտիվներ են հանդիսանում նյութերը, արտադրանքը, ապրանքները, վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերը, դրամական միջոցները և այլն։

Սեփական կապիտալը կազմակերպության սեփականատերերի (շահագրգիռ կողմերի) կողմից ներդրված միջոցների գումարի և չբաշխված շահույթի հանրագումարն է:

Պարտավորությունները կազմակերպության այն գումարներն են, որոնք կազմակերպությունը պարտավոր է վճարել պարտատերերին նախկինում իրականացված գործարքների համար: Պարտավորությունները սեփական կապիտալի հետ միասին համարվում են կազմակերպության ակտիվների ֆինանսավորման աղբյուր: Պարտավորությունները, նույնպես, ակտիվների նման, բաժանվում են երկու խմբի՝ ոչ ընթացիկ և ընթացիկ պարտավորություններ: Ոչ ընթացիկ պարտավորությունը ժամկետային այն պարտավորությունն է, որը պետք է մարվի մեկ տարուց ավելի ժամկետում, իսկ ընթացիկ պարտավորությունը գոյանում է գործառնական գործունեության ժամանակ և մարվում 12 ամսից պակաս ժամկետում։

Հաշվեկշռի ակտիվ և պասիվ կողմերի գումարները միշտ պետք է իրար հավասար լինեն: Այսինքն՝ ակտիվները պետք է հավասար լինեն սեփական կապիտալի և պարտավորությունների հանրագումարին:

Ներկայացված ձևանմուշը հաշվապահական հաշվեկշռի օրինակ է, սակայն Դուք կարող եք փոփոխել այն Ձեր կազմակերպության իրավական ձևին համապատասխան, օրինակ՝ ավելացնել և/կամ հեռացնել հոդվածները, վերանայել և փոխել ձևաչափը կամ ձևափոխել ըստ Ձեր կարիքների:

Առանձնահատկությունները

  • Ներբեռնել հաշվապահական հաշվեկշռի ձևանմուշը մեկ անգամ և հնարավորություն ստանալ օգտագործել այն նորից ու նորից:
  • Ձևանմուշն իր մեջ ներառում է հաշվապահական հաշվեկշիռ կազմելու համար անհրաժեշտ հիմնական տարրերը:
  • Ձևանմուշն օգտագործելը բավականին հեշտ է: Պարզապես պետք է մուտքագրել Ձեր տվյալները, և բոլոր գրանցված տվյալների գումարները ավտոմատ կերպով կհաշվարկվեն, Դուք անգամ կտեղեկանաք հաշվեկշռի անհավասարակշիռ վիճակի մասին:
Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։