search
close
singin icon
close

Ֆրանչայզինգ

Ապրիլի 15, 2022
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
5

Ի՞նչ է ֆրանչայզինգը: 


Ֆրանչայզինգը շարունակական գործարար համագործակցության ձև է, որի դեպքում բիզնես գործունեություն ծավալող մեկ կազմակերպություն պայմանագիր է կնքում մեկ այլ կազմակերպության հետ, ըստ որի վաճառում է ապրանքների վաճառքի կամ արտադրության և/կամ տվյալ ապրանքանիշի անունից ծառայությունների մատուցման բացառիկ իրավունք:


Ֆրանչայզին պարտավորվում է վաճառել այդ ապրանքը կամ ծառայությունը՝ նախապես որոշված օրենքներով և բիզնեսի վարման կանոններով, որը սահմանում է ֆրանչայզերը:


Ո՞վ է ֆրանչայզերը:

Ֆրանչայզերը այն կազմակերպությունն է, որը տրամադրում է իր թողարկած ապրանքների անվանումն ու ապրանքանիշերն օգտագործելու լիցենզիան, նոու-հաուն և օպերացիոն համակարգերը:


Ո՞վ է ֆրանչայզին:

Ֆրանչայզին ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, ով ֆրանչայզերից գնում է ապրանքային նշանի, նոու-հաուի և օպերացիոն համակարգերի օգտագործման իրավունքը, ինչպես նաև ստանում է վերապատրաստվելու կամ բիզնես սկսելուն աջակցելու հնարավորություն, որի դիմաց որոշ դեպքերում կարող է պահանջվել վճարումների կատարում:


Ի՞նչ է ֆրանչայզինգի պայմանագիրը:

Ֆրանչայզինգի պայմանագրով մեկ կողմը (ֆրանչայզեր) պարտավորվում է (ժամկետի նշումով կամ առանց նշումի) մյուս կողմին (ֆրանչայզի) իրավունք տրամադրել իր ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ օգտագործելու իրավատիրոջը պատկանող բացառիկ իրավունքների համալիրը, ներառյալ` իրավատիրոջ ֆիրմային անվանման, օրենքով պահպանվող առևտրային տեղեկատվության, ինչպես նաև պայմանագրով նախատեսված բացառիկ իրավունքների այլ օբյեկտների՝ ապրանքային նշանի, և այլնի նկատմամբ իրավունքները: Ֆրանչայզին ֆրանչայզերին կարող է կատարել երեք տեսակի վճարումներ՝ մեկանգամյա կամ պարբերաբար վճարումներ ապրանքանիշը օգտագործելու իրավունքը ձեռք բերելու համար, վճարումներ՝ կապված դասընթացների, սարքավորումների կամ խորհրդատվական ծառայությունների ստացման հետ, և ռոյալթիներ՝ վաճառքից տրվող տոկոսներ: Ցանկացած վճարման չափ և տեսակ նախապես սահմանված է լինում ֆրանչայզինգային պայմանագրով:

Ֆրանչայզինգի պայմանագիրը սովորաբար կնքվում է 5-30 տարի ժամկետով, և կողմերից որևէ մեկի պայմանների խախտման դեպքում նախատեսում է տույժեր ու տուգանքներ:

Ի՞նչ է ֆրանշիզան:

Ֆրանչայզերի կողմից ամբողջ բիզնես համակարգի վաճառքը ֆրանչայզիին կոչվում է ֆրանշիզա: Այս գործարքը հայտնի է նաև ֆրանչայզինգային փաթեթ անվանմամբ, որն իր մեջ ներառում է ֆրանչայզերին պատկանող բիզնեսի վարման վերաբերյալ տեղեկություններ:


Որո՞նք են ֆրանչայզինգի տեսակները:

Տարբերակում ենք ֆրանչայզինգի երեք հիմնական տեսակներ`


1. Ապրանքային ֆրանչայզինգ

Իրենից ներկայացնում է պատրաստի արտադրանքի վաճառքի ոլորտում իրականացվող ֆրանչայզինգ: Ապրանքային ֆրանչայզինգում որպես ֆրանչայզեր սովորաբար հանդես է գալիս արտադրողը, որը դիլեր-ֆրանչայզիին վաճառում է պատրաստի արտադրանք կամ կիսաֆաբրիկատ: Վերջինս իրականացնում է ֆրանչայզերի ապրանքի գնորդների հետվաճառքային սպասարկում և հրաժարվում է մրցակից ձեռնարկությունների ապրանքի վաճառքից:


2. Արտադրական ֆրանչայզինգ

Արտադրական ֆրանչայզինգի դեպքում որևէ ապրանքի պատրաստման տեխնոլոգիա ունեցող կազմակերպությունը վաճառում է այդ ապրանքի արտադրության տեխնոլոգիան և պատրաստման համար անհրաժեշտ հումքանյութերը մեկ այլ կազմակերպության:


3. Գործարարական /բիզնես-ձևաչափի/ ֆրանչայզինգ

Այս տեսակը ֆրանչայզինգի ամենատարածված ձևն է, երբ առաջատար կազմակերպությունը ֆրանչայզերի անունից լիցենզիա է տրամադրում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց՝ ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի և սեփական ֆիրման բացելու համար:


Որո՞նք են ֆրանչայզինգի առավելությունները

Ֆրանչայզինգը առավելություններ ունի ինչպես ֆրանչայզերի, այնպես էլ ֆրանչայզիի համար:


Առավելությունները ֆրանչայզերի համար՝

 • նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորություն
 • լրացուցիչ եկամտի ստացում ապրանքային նշանների, ֆիրմային ոճի, մտավոր սեփականության և այլ օբյեկտների իրավունքների զիջումից
 • ֆինանսական ռեսուրսների տնտեսում
 • կայուն եկամտի ստացում՝ ֆրանչայզիի վաճառքի ծավալների ընդլայնման նկատմամբ հետաքրքրվածության շնորհիվ


Առավելությունները ֆրանչայզիի համար՝

 • ֆինանսական հաստատություններից վարկային միջոցներ ստանալը դառնում է ավելի դյուրին, քանի որ ֆրանչայզերի առկայությունը որոշ չափով նվազեցնում է վարկային ռիսկը
 • ֆրանչայզերի իրականացրած մարքեթինգային հետազոտությունների և միջոցառումների շնորհիվ անընդհատ մեծանում է ֆրանչայզիի հաճախորդների շրջանակը
 • ֆրանչայզին զգալի ժամանակ և ռեսուրսներ է խնայում գովազդի, մասնագետների պատրաստման, սեփական առևտրային նշանի մշակման, ապրանքների որոնման և առաքման ուղղությամբ


Որո՞նք են ֆրանչայզինգի թերությունները

Չնայած նրան, որ ֆրանչայզինգը միշտ բազմաթիվ առավելություններ է տալիս և՛ ֆրանչայզիին, և՛ ֆրանչայզերին, միևնույնն է, գոյություն ունեն նաև թերություններ:


Թերությունները ֆրանչայզերի համար՝

 • ֆրանչայզին ֆրանչայզերի աշխատող չի համարվում, և դժվար է լինում վերջինիս նկատմամբ գործողությունների վերահսկումը
 • սպառողների մի մասը ֆրանչայզինգային համակարգը ընկալում է որպես մեկ ցանցի կազմակերպությունների միավորում, ուստի ցանկացած վատ աշխատող ֆրանչայզինգային ձեռնարկություն կարող է ստվեր գցել ֆրանչայզինգային համակարգի վրա


Թերությունները ֆրանչայզիի համար՝

 • ֆրանչայզինգային պայմանագրի կետերի խախտման արդյունքում անցանկալի հետևանքներ
 • սկզբնական անհրաժեշտ մեծ գումարներ
 • ֆրանչայզերը կարող է աջակցություն չցուցաբերել ընթացիկ գործերում և հետաքրքրված լինի միայն իրեն ուղղված վճարումներով
 • վաճառքի խիստ կանոններ` ֆրանչայզին չի կարող այլ ապրանքներ վաճառել ֆրանչայզերի կողմից դրված սահմանափակումների պատճառով

Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։