search
close
singin icon
close

Աշխատակիցների առողջության ապահովագրություն

Օգոստոսի 25, 2021
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
5

Ինչու՞ ապահովագրել

Աշխատակիցներին տրամադրվող սոցփաթեթը՝ ներառյալ առողջության ապահովագրությունը, հանդիսանում է մոտիվացման արդյունավետ գործիք, ինչպես նաև բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներգրավման ու պահպանման աշխատող միջոց:


Համաձայն վիճակագրության՝ առողջության ապահովագրության առկայությունը որոշիչ դեր է խաղում գործատուի ընտրության հարցում:

 • Աշխատողներն ավելի լավ են աշխատում և ձգտում են հասնել իրենց առջև դրված նպատակներին: Նրանց աշխատանքի որակը ուղղակի կապ ունի կյանքի մակարդակի հետ
 • Առողջության ապահովագրությունը շահավետ է բիզնեսի համար, քանի որ բարձրանում է աշխատողների արտադրողականությունը: Բժշկական ծառայությունների հասանելիության և որակյալ բուժման շնորհիվ կրճատվում է հիվանդությունների հետևանքով անաշխատունակության ժամանակահատվածը
 • Աշխատավարձի՝ 10,000 ՀՀ դրամով բարձրացումը, գրեթե աննկատ է աշխատակցի համար, իսկ նույն գումարը ապահովագրության վրա ծախսելու դեպքում գործատուն ապահովում է 1 տարով բարձ գոհունակություն

Ո՞վ կարող է ապահովագրվել


Ցանկացած իրավաբանական անձ կարող է ապահովագրել.

 • աշխատողներին՝ առնվազն 10 հոգի
 • աշխատողների ընտանիքի անդամներին

Ինչի՞ց է պաշտպանում վկայագիրը (ապահովագրական ռիսկերը)


Պայմանագրով հատուցվում են առողջության վատթարացման դեպքում փաստացի կատարված բժշկական ծախսերը: Ապահովագրական ծածկույթը սահմանվում է ապահովագրողի և գործատուի փոխադարձ համաձայնությամբ: Պայմանագրով կարող են նախատեսվել հետևյալ ծառայությունները.

 • վճարովի շտապօգնություն
 • բժշկի տնային կանչ
 • ամբուլատոր բուժօգնություն և խորհրդատվություն
 • ստացիոնար բուժօգնություն
 • դեղորայքային բուժում
 • բժշկական պարագաներ
 • ախտորոշիչ հետազոտություններ
 • ակնաբուժություն, այդ թվում՝ ակնոցների, օպտիկական ապակիների, լինզաների համար ծախսերը
 • ատամնաբուժություն
 • պատվաստումներ արտասահման մեկնողների համար
 • այլընտրանքային բժշկության մեթոդներ և այլն

Ընտրված ռիսկերի համադրության հիման վրա սահմանվում է վերջնական ապահովագրավճարը:


Նկարագրությունն ու առանձնահատկությունները


 • պայմանագիրը սովորաբար կնքվում է մեկ տարի ժամկետով
 • պայմանագիրը գործում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում
 • համագործակցող կազմակերպություններում ծառայությունների դիմաց վճարումն իրականացնում է ապահովագրողը՝ հաճախորդը գումար չի ծախսում
 • ապահովագրական սակագնի չափը սահմանվում է ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսադրույքով
 • բժիշկ-փորձագետները տրամադրում են շուրջօրյա խորհրդատվություն
 • ապահովագրավճարի չափի վրա ազդում են.
 • ընտրված ապահովագրական ծրագիրը (ռիսկերի համակցությունը)
 • աշխատողների քանակը և սեռատարիքային կազմը
 • ապահովագրության համար ծախսը հանդիսանում է հիմնավորված հարկային նվազեցվող ծախս

Պայմանագիր կնքելու համար փաստաթղթերի ցանկը


Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է դիմել Ապահովագրական ընկերություն՝ համապատասխան բաժին, և լրացնել տրամադրված հարցաթերթիկը:


Գործողություններ պատահարի դեպքում

 • շտապ կամ անհետաձգելի օգնության անհրաժեշտության դեպքում հարկավոր է զանգահարել շտապ օգնություն, այնուհետև 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել դեպքի մասին` զանգահարելով պայմանագրում նշված ապահովագրողի հեռախոսահամարով
 • մնացած դեպքերում հարկավոր է զանգահարել ապահովագրական քարտի վրա նշված 24/7/365 ռեժիմով աշխատող կոնտակտ կենտրոնի հեռախոսահամարով: Շուրջօրյա զանգերի սպասարկման կենտրոնի միջոցով կապ կհաստատվի ընկերությունում աշխատող բժիշկ-փորձագետների հետ, ովքեր կպատասխանեն հայտերի կարգավորման հետ կապված բոլոր հարցերին (կօգնեն ընտրել բուժհաստատություն, կգրանցեն ընդունելության համապատասխան մասնագետի մոտ, կտրամադրեն տեղեկատվություն հատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ):

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար փաստաթղթերի ցանկը


Եթե ապահովագրված անձը դիմում է ապահովագրական ընկերության հետ համագործակցող բուժհաստատություն, ապա բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև վճարման ենթակա հաշիվը բուժհաստատությունը ներկայացնում է անմիջապես ապահովագրական ընկերությանը, և հաճախորդը զերծ է մնում բոլոր ֆինանսական հարցերից:

Ստորև բերված է հնարավոր փաստաթղթերի ցանկը, սակայն այն պետք է լինում միայն այն դեպքերում, երբ ապահովագրված անձն ընտրում է ապահովագրական ընկերության հետ համագործակցող բուժհաստատությունների ցանկից դուրս կազմակերպություն:

 • անձնագիր
 • ծննդյան վկայական
 • հաշմանդամության կարգը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
 • հետազոտության նշանակման թերթիկ
 • հետազոտության թերթիկ
 • բժշկական տեղեկանք, որը պետք է լրացված լինի բժշկի կամ բուժհաստատության ձևաթղթի վրա և ստորագրված լինի բուժող բժշկի կողմից: Տեղեկանքում պետք է նշված լինի ապահովագրված անձի անունը, ազգանունը, ապահովագրված անձի՝ դիմելու ամսաթիվը, կատարված և/կամ նշանակված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունները, վերջնական ախտորոշումը, նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը)
 • էպիկրիզ (քաղվածք հիվանդության պատմությունից): Էպիկրիզը, որը պետք է ստորագրված լինի բուժող բժշկի կողմից և կնքված բուժհաստատության կնիքով): Էպիկրիզում պետք է նշված լինի ապահովագրված անձի անունը, ազգանունը, ապահովագրված անձի՝ դիմելու և դուրսգրման ամսաթիվը, կատարված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունները, վերջնական ախտորոշումը, նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը)
 • դեղորայքի նշանակման թերթիկ (ախտորոշման առկայությունը պարտադիր է), որում պետք է նշված լինի, դեղերի ցանկը՝ ներառյալ դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը
 • փոխանակման քարտ
 • ատամնաբուժության դեպքում՝ տեղեկանք, որտեղ պետք է նշված լինեն կատարված բժշկական գործողությունները
 • վճարումը հաստատող ֆինանսական փաստաթուղթ (ՀԴՄ կտրոն, հաշիվ-ապրանքագիր)
 • անձը հաստատող փաստաթղթեր հատուցումը կանխիկ ստանալու համար. անձնագրի պատճեն, ծննդյան վկայականի պատճեն (եթե ապահովագրված անձն անչափահաս է, փաստաթղթերը ներկայացնում է նրա օրինական ներկայացուցիչը՝ հայր/մայր), Ապահովագրական քարտ
Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։