search
close
singin icon
close

Ապահովագրական պատահար

Հունվարի 14, 2021
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
5

Ինչու՞ ապահովագրել


Ընկերության աշխատակիցների մոտ վնասվածքների առկայությունը հանդիսանում է աշխատունակության կորստի ամենատարածված պատճառներից մեկը: Դժբախտ պատահարներից ապահովագրությունը կպաշտպանի գործատուին չնախատեսված ծախսերից: Աշխատողը և նրա ընտանիքը ապահովագրության շնորհիվ կստանան ֆինանսական օգնություն դժվարին պահին:


Դուք կարող եք ապահովագրել Ձեր աշխատակիցներին այնպիսի պատահարներից, որոնք վտանգ են ներկայացնում են իրենց կյանքի և առողջության համար, և կարող են հանգեցնել մարմնական վնասվածքների, հիվանդության, հաշմանդամության կամ մահվան:

Հիմնականում ընկերությունները դժբախտ պատահարներից ապահովագրությունը ձեռք են բերում առողջության ապահովագրության հետ մեկտեղ:


Ի՞նչն է հանդիսանում ապահովագրական պատահար

 • մարմնական վնասվածք, որն ուղղակիորեն առաջացել է դժբախտ պատահարի կամ սխալ բժշկական մանիպուլյացիաների հետևանքով
 • սուր թունավորում քիմիական նյութերով և/կամ կենսաբանական ծագման թույներով (այդ թվում` բոտուլիզմ հիվանդությանը հանգեցնող թույնով)
 • 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ աստիճանների թերմիկ և/կամ քիմիական այրվածք
 • 1-ին, 2-րդ, 3-րդ խմբի հաշմանդամություն, որն առաջին անգամ սահմանվել է նշված իրադարձության տեղի ունենալու հետևանքով պայմանագրի գործողության ընթացքում
 • մահը, որն առաջացել է նշված իրադարձության տեղի ունենալու հետևանքով պայմանագրի գործողության ընթացքում
 • աշխատունակության ժամանակավոր կորուստ

Նկարագրությունն ու առանձնահատկությունները

 • պայմանագիրը սովորաբար կնքվում է մեկ տարի ժամկետով
 • կախված ընտրված ռիսկերից` ապահովագրական սակագնի չափը սահմանվում է ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսադրույքով
 • ապահովագրավճարի չափը կախված է նաև ապահովագրված անձանց քանակից և աշխատանքի բնույթից
 • յուրաքանչյուր ռիսկի գծով կարող են սահմանվել հատուցման առանձին առավելագույն սահմանաչափեր


Ի՞նչ է անհրաժեշտ պայմանագիր կնքելու համար

Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է դիմել Ապահովագրական ընկերություն՝ համապատասխան բաժին, և լրացնել տրամադրված հարցաթերթիկը:


Գործողություններ պատահարի դեպքում

 • շտապ կամ անհետաձգելի օգնության անհրաժեշտության դեպքում հարկավոր է զանգահարել շտապ օգնություն, այնուհետև 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել դեպքի մասին` զանգահարելով պայմանագրում նշված ապահովագրողի հեռախոսահամարով
 • մնացած դեպքերում հարկավոր է զանգահարել ապահովագրական քարտի վրա նշված 24/7/365 ռեժիմով աշխատող կոնտակտ կենտրոնի հեռախոսահամարով: Շուրջօրյա զանգերի սպասարկման կենտրոնի միջոցով կապ կհաստատվի ընկերությունում աշխատող բժիշկ-փորձագետների հետ, ովքեր կպատասխանեն հայտերի կարգավորման հետ կապված բոլոր հարցերին՝ կօգնեն ընտրել բուժհաստատություն, կգրանցեն ընդունելության համապատասխան մասնագետի մոտ, կտրամադրեն տեղեկատվություն հատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար փաստաթղթերի ցանկը

 • գրավոր հայտային դիմում, որտեղ նշված են տվյալ իրադարձության առաջացման հանգամանքները: Դիմումի ձևն Ապահովադիրը կարող է ստանալ Ապահովագրողի գրասենյակից
 • ապահովագրողի պահանջով` պայմանագրի բնօրինակը
 • ապահովագրված անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի բնօրինակը
 • ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված և/կամ Աահովագրողի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր և տեղեկություններ

Ապահովագրված անձին մարմնական վնասվածք պատճառվելու դեպքում Ապահովագրողին լրացուցիչ ներկայացվում են`


 • համապատասխան իրավասու մարմինների (այդ թվում` իրավապահ մարմինների) կողմից տրված փաստաթղթերը, որոնք վկայում են Պայմանագրի գործողության ընթացքում որոշակի դեպքի առաջացման մասին, դրա առաջացման հանգամանքների մասին, պարունակելով ապահովագրված անձի լրիվ ախտորոշումը, բուժման ժամկետների, բուժիչ և ախտորոշիչ միջոցառումների մասին տեղեկություններ
 • արտադրությունում դժբախտ պատահարի մասին ակտ, եթե այդ մասին նախապես հայտնվել է Ապահովագրողին
 • բժշկասոցիալական փորձաքննության մարմնի տեղեկանքը հաշմանդամության խումբը (կարգավիճակը) սահմանելու մասին
 • ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը
 • բժշկական փաստաթղթեր (կատարված կամ նշանակված լաբորատոր կամ գործիքային հետազոտությունները, նախնական ախտորոշումը, վերջնական ախտորոշումը, նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը, ներառյալ` դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը), ինչպես նաև կատարված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունների պատասխանները և այլն)
 • ֆինանսական փաստաթղթեր (ՀԴՄ կտրոն և տրամադրված դեղորայքի անվանացանկ, տրամադրված ծառայությունների անվանացանկը պարունակող փաստաթուղթ և այլն)

Ապահովագրված անձի մահվան դեպքում լրացուցիչ տրամադրվում են.

 • ապահովագրված անձի մահվան վկայականի` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված պատճենը
 • բժշկական փաստաթուղթ (կամ նրա օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված պատճեն), որտեղ նշված է Ապահովագրված անձի մահվան պատճառը (մահվան բուժվկայականից քաղվածք, դատաբժշկական եզրակացություն և այլն)
 • ժառանգության նկատմամբ իրավունքի վկայականի պատճենը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (ներկայացվում է միայն ժառանգի կամ ժառանգների կողմից)

Կարևոր է. պայմանագրով կարող է սահմանվել ժամկետ, որի ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովագրողին ներկայացնել ապահովագրական պատահարը և բժշկական ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը:


Կայք: www.rgs.am

Հեռ․: 010 59 1010

Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։