search
close
singin icon
close

Ապահովագրության պայմանագրի և վկայագրի պարտադիր պայմանները

Հունվարի 14, 2021
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
5

Ապահովագրության պայմանագրի և վկայագրի պարտադիր պայմանները 

 Ապահովագրության պայմանագիրը միշտ ներառում է. 

 • Ապահովագրության պայմաններ, որոնք հաստատվում են ապահովագրական ընկերության Խորհրդի կողմից և դրանց հիման վրա կնքված Ապահովագրության վկայագիր

Ապահովագրության պայմանները բոլոր ընկերությունները պարտադիր հրապարակում են իրենց կայքերում և տրամադրում են հաճախորդներին՝ ըստ պահանջի: Ապահովագրության պայմաններում մանրամասն նկարագրված են ապահովագրման ենթակա ռիսկերը, բացառությունները, կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Ապահովադրի գործողությունները ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում, ապահովագրական հատուցման մերժման հիմքերը և այլ դրույթներ: Իսկ ապահովագրության վկայագիրը կնքվում է ապահովագրության պայմանների հիման վրա և պարունակում է ապահովագրության կոնկրետ պայմաններ. ապահովագրության պայմաններից ընտրված ռիսկեր, տվյալ Ապահովադրի վերաբերյալ տեղեկատվություն, տվյալ պայմանագրի գծով ապահովագրական գումար, ապահովագրավճար և այլն: Հետևաբար ապահովագրության վկայագիրը պարունակում է ապահովագրական գաղտնիք և Ապահովագրողի կողմից չի տրամադրվում երրորդ անձանց:


Շատ կարևոր է ուշադիր կարդալ ապահովագրության պայմանագիրը, այդ թվում՝ պայմանները: Դրանցում արտացոլված կարևոր տեղեկատվությանը չծանոթանալը կարող է բերել անցանկալի հետևանքների: Օրինակ, պայմանագրում սահմանված ժամկետում ապահովագրական պատահարի մասին ապահովագրողին չտեղեկացնելը կարող է հանգեցնել ապահովագրական հատուցման մերժմանը:


Ապահովագրության պայմանագրի էական պայմաններն են`

 • ապահովագրության օբյեկտը՝ կետում նկարագրվում է, թե ինչն է ապահովագրված: Դա կարող է լինել գույքը, բեռը, ավտոմեքենան կամ պատասխանատվությունը: Իսկ անձնական ապահովագրության դեպքում նշվում է ապահովագրված անձը
 • ապահովագրական պատահարը (պատահարները)՝ այն իրադարձությունները, որոնց տեղի ունենալու դեպքում վճարվում է ապահովագրական հատուցումը
 • ապահովագրական գումարի չափը այն գումարն է, որի սահմաններում վճարվում է ապահովագրական հատուցումը
 • ապահովագրավճարի չափը, վճարելու ժամկետները և կարգը
 • ապահովագրավճարի` պայմանագրում սահմանված ժամկետներում և կարգով չվճարելու հետևանքները
 • ապահովագրական հատուցման կարգը
 • վնասի գնահատման կարգը
 • ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու մասին ապահովադրի և (կամ) շահառուի կողմից ապահովագրողին տեղեկացնելու կարգը և ժամկետները

Ապահովագրության պայմանագրում պետք է նշվեն նաև՝

 • ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամկետը
 • ապահովագրության պայմանագիրը կնքելու ամսաթիվը
 • ապահովագրության պայմանագրի փոփոխման, լրացման և վաղաժամկետ լուծման կարգը:

Ապահովագրավճարը պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներից ուշացնելու կամ չվճարելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունն իրավունք է ստանում միակողմանի դադարեցնելու ապահովագրության պայմանագիրը:Կայք:www.rgs.am

Հեռ․: 010 59 1010

Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։