search
close
singin icon
close

Անշարժ գույքին առնչվող հարցեր

Հունվարի 14, 2021
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
5

Ի՞նչ է անշարժ գույքը:  

Անշարժ գույք են համարվում օբյեկտները, որոնք անհնար է հողից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ հողամասին վնաս պատճառելու կամ դրանց` նպատակային նշանակությամբ հետագա օգտագործման անհնարինության: Օրինակ` անշարժ գույք է համարվում հողամասը, անտառը, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքերը և այլն:


Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և այլ գույքային իրավունքները, այդ իրավունքների սահմանափակումները, դրանց ծագումը, փոխանցումն ու դադարումը ենթակա են պետական գրանցման կադաստրում, իսկ համապատասխան գործարքները՝ նոտարական վավերացման:


Անշարժ գույքի ձեռքբերման հետ կապված ռիսկերը


Մինչ անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելը երբեմն անհրաժեշտ է իրականացնել հատուկ հարցումներ և փաստաթղթերի ուսումնասիրություն՝ հետագայում անցանկալի հետևանքներից խուսափելու նպատակով: Ստորև ներկայացնում ենք առավել հաճախ հանդիպող ռիսկերը՝ կապված անշարժ գույքի առուվաճառքի հետ:


1. Անշարժ գույքի նկատմամբ առկա է ամուսինների կամ այլ անձանց ընդհանուր սեփականության իրավունք:

Օրինակ, անշարժ գույքը վաճառվում է մի անձի կողմից, ով ամուսնացած է և չի հայտնել այդ մասին նոտարին, հետևաբար բացակայում է գործարք կնքելու վերաբերյալ մյուս ամուսնու գրավոր համաձայնությունը: Ամուսինը, ում համաձայնությունը գործարք կատարելու վերաբերյալ չի ստացվել, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել ճանաչել այդ գործարքը անվավեր: Նման խնդիր կարող է ծագել նաև, եթե գույքը հանդիսանում է մի քանի անձի ընդհանուր սեփականություն:


2. Հողամասի նկատմամբ կարող է սահմանվել հարկադիր սերվիտուտ:

Հողամասի սեփականատերերը կամ օգտագործողներն իրավունք ունեն հարակից հողամասի սեփականատիրոջից պահանջել իրենց տրամադրել այդ հարակից հողամասի սահմանափակ օգտագործման իրավունք (սերվիտուտ): Հարկադիր սերվիտուտը սահմանվում է դատարանով: Հողամասի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելուց առաջ՝ անհրաժեշտ է համոզվել, որ հետագայում նման խնդիր չի առաջանա (այն է՝ ստուգել՝ արդյո՞ք հարակից հողամասերի սեփականատերերը տեսականորեն կարող են պահանջել Ձեր ապագա գույքի նկատմամբ սահմանել հարկադիր սերվիտուտ):


3. Վաճառված գույքը օրինական սեփականատիրոջ կողմից հետ պահանջելու ռիսկը:

Օրինակ, երբ կեղծ լիազորագրով անձը վաճառում է գույքը մեկ գնորդի, այդ գնորդը՝ մեկ այլ գնորդի և այլն: Նման դեպքում սկզբնական օրինական սեփականատերը, ում գույքը խաբեությամբ վաճառել են, իրավունք ունի դիմել դատարան և հետ պահանջել գույքը վերջին գնորդից նույնիսկ այն դեպքում, եթե այդ գնորդը հանդիսանում է բարեխիղճ ձեռքբերող և չէր կարող իմանալ, որ իրեն վաճառված գույքը ժամանակին կեղծ լիազորագրով է վաճառվել:


4. Երրորդ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի ձեռքբերման ռիսկը:

Օրինակ, անշարժ գույքը կարող է գրավադրված լինել, տրված լինել վարձակալությամբ, անհատույց օգտագործման և այլն: Նման դեպքերում հնարավոր է, որ անձը գնել է անշարժ գույք, սակայն դրանից առաջ վաճառողը արդեն իսկ կնքած է եղել, օրինակ, վարձակալության պայմանագիր, որը սակայն դեռևս գրանցված չէր կադաստրում: Այդ դեպքում կադաստրից ստացված միասնական տեղեկանքով հնարավոր չէր լինի պարզել գույքի՝ երրորդ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելը:
Անշարժ գույքի գործարքները հնարավոր է կնքել կադաստրում՝ առանց նոտարական գրասենյակ այցելելու: Անհրաժեշտ է անձամբ ներկայանալ կադաստր, լրացնել օրինակելի պայմանագիրը և կադաստրի համապատասխան պաշտոնատար անձի ներկայությամբ ստորագրել այն: Այս դեպքում հնարավոր չէ պայմանագրում սահմանել որևէ հատուկ կամ լրացուցիչ պայման (պայմանագիրը ունի օրինակելի ձև) կամ գործարքը կատարել լիազորված անձանց միջոցով:
Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95

Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։