search
close
singin icon
close

Աշխատավարձ

Նոյեմբերի 24, 2021
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
5

Աշխատավարձի կառուցվածքը.

Աշխատավարձը բաղկացած է հիմնական աշխատավարձից (երբեմն այն նաև անվանում են բազային աշխատավարձ կամ պաշտոնային դրույքաչափ) և լրացուցիչ աշխատավարձից։ Հիմնական աշխատավարձը միշտ պետք է սահմանված լինի աշխատանքային պայմանագրում (կամ աշխատանքի ընդունման մասին հրամանում)։

Նվազագույն աշխատավարձ


Նվազագույն աշխատավարձի չափը սահմանվում է օրենքով։ Այս չափը վերաբերում է հիմնական զուտ աշխատավարձին, և դրա մեջ չեն ներառվում հարկերը, նպատակային սոցիալական վճարները, հավելումները, հավելավճարները, պարգևատրումները և խրախուսական այլ վճարումները:


Լրացուցիչ աշխատավարձ


1. Հավելումները վճարվում է հետևյալ աշխատանքների համար`

  • ծանր, վնասակար (ըստ կառավարության կողմից հաստատված ցանկի)
  • առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանք կատարելու (ըստ կառավարության կողմից հաստատված ցանկի)
  • արտաժամյա
  • գիշերային աշխատանքների
  • հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքների համար

Եթե տոնական և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքը նախատեսված չէր աշխատանքի ժամանակացույցով, ապա վճարման փոխարեն աշխատողին, իր համաձայնությամբ, կարող է 1 ամսվա ընթացքում տրամադրվել վճարովի այլ հանգստյան օր կամ ավելացվել 1 արձակուրդային օր:


2. Հավելավճարը գործատուի որոշմամբ կամ պայմանագրի համաձայն վճարվում է որակավորման (դասային, դիվանագիտական, գիտական աստիճան, կոչում և այլն) կամ աշխատանքային ստաժի համար:


3. Պարգևատրումը վճարվում է աշխատանքային պարտականությունները պատշաճ կատարելու, երկարամյա աշխատանքի և ծառայության, ծառայողական պարտականությունները գերազանց կատարելու համար: Այս հիմքերի նշումը համապատասխան հրամանում անհրաժեշտ է, որպեսզի վճարումը ճանաչվի որպես պարգևավճար հարկային նպատակներով։


4. Լրավճարը գործատուի որոշմամբ կամ պայմանագրի համաձայն աշխատողին վճարվող ցանկացած այլ լրացուցիչ վարձատրությունն է:

Աշխատավարձը վճարելիս՝ պահումների չափը չի կարող գերազանցել աշխատողի մեկ ամսվա աշխատավարձի հիսուն տոկոսը: Չի թույլատրվում աշխատողից պահել կամ գանձել օրենքի սխալ կիրառմամբ հաշվարկված և ավել վճարված աշխատավարձը:

Աշխատավարձից պահումները`

  • Գործատուին ունեցած աշխատողի պարտքերը մարելու համար` գործատուի կողմից աշխատավարձից կարող են պահվել`
  • աշխատողին տրված կանխավճարը
  • մեխանիկական սխալների հետևանքով կատարված ավել վճարումները
  • գործուղման կամ աշխատանքի այլ վայր փոխադրվելու կամ առանձին գործողությունների կատարման համար աշխատողին տրված կանխավճարի չծախսված և ժամանակին չվերադարձված գումարը
  • աշխատողի մեղքով գործատուին պատճառված վնասի հատուցման գումարը:
Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։